UMS 2 : Stoklar Uygulama Örneği
  UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar (*)” Uygulama Örneği
  UMS 7 Nakit Akış Tabloları” Uygulama Örneği
  UMS 18 Hasılat” Uygulama Örneği
  UMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Uygulama Örneği
  UMS 41’in Uygulanması
  UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Uygulama Örneği
  UFRS’lere İlişkin Bir Uygulama Örneği
  UMS 33 Hisse Başına Kazanç Uygulama Örneği
  UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Uygulama Örneği
  UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar Uygulama Örneği
  UMS 38 maddi olmayan duran varlıklar uygulama örneği
  UFRS 1 uluslararası finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması” uygulama örneği

  Kaynak: http://www.denetimnet.net