Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Torba Yasayla İlgili Tavsiye ve Uyarılarımız

6111 Sayılı Kanun’un (torba yasa) vergilere ilişkin hükümleriyle ilgili bazı dikkat çekici hususlara değinmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.

1- 31.12.2010 tarihinden önce vergiye tabi olan veya olmadığını düşündüğünüz tüm işlemleri gözden geçirip sorun var mı diye bakmanızda yarar var.

. Sattığınız gayrimenkullerle ilgili eksik tapu değeri beyan ettiyseniz farka ait gelir vergisi ve harcı bu kanundan yararlanarak ödeyebilirsiniz.

• Arabalarınızın taşıt vergilerini taksite bağlayıp muayenelerini artık yaptırabilirsiniz.

• Belediyelerden tarama yaptırarak emlak vergisi, çevre temizlik ve belediyelerce tahsil edilen vergilerden borcunuzun olup olmadığını öğrenin.

• 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil edilen idari ve adli para cezalarından kurtulacaksınız. Bunun için ihtilaflı durumlarınızı gözden geçirin.

• Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar da ortadan kalkacak. Bu nedenle ceza kesilmiş veya kesilebilir bir durumunuzun olup olmadığını kontrol ettirin.

• Ödeme emirlerine dava açıp davayı kaybetmişseniz, yüzde 10 haksız çıkma cezası aldıysanız, bu silinecek. Bu ihtilaflarınızı kontrol ediniz.

• Taksitli ödemelerde erken ödeme olanağı var. Bu nedenle 18 ay seçeneğini seçin. Taksit sayısını arttırmanız mümkün değil ama, erken ödeme olanağınız var.

• Vergi borçlarınızı taksitlendirip ödeyecekseniz cari vergi ödemelerini yılda ancak 2 kez (KDV, muhtasar, kurumlar ayrı ayrı 2 kez) aksatabileceksiniz. Aksi halde hakkınız yanar. Yani vergi beyanlarınıza ve ödemelerinize çok titiz yaklaşmalısınız. Bu nedenle ödemeleri bizzat takip edin, elemanlarınıza havale etmeyin.

• Taksit ödediğiniz süre boyunca vereceğiniz vergi beyannamelerinin damga vergisini de 2 kez ödemez veya eksik öderseniz taksitle ödeme hakkınız yanar. Bu nedenle önem verilmeyen damga vergilerine dikkat edin.

• Taksit ve vergi ödemelerinizi bizzat vergi dairesi veznesine yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kredi kartı, banka havalesi, posta havalesine güvenmeyin. Elinizde vergi dairesi makbuzu olsun.

• Gayri faal şirketlerinizin, hatta sicilden silinen eski şirketlerinizin vergi, prim, ticaret ve sanayi odası aidatlarının olup olmadığını taratın. Bu şirketlerin mutlaka bir yerde bir borç kırıntısı kalmaktadır.

2- Stoklar, kasa şişkinlikleri, ortakların şirketlere borçlarının temizlenmesi için çok büyük fırsat var.

• İşletmenizde fiilen olup kayden olmayan mallarınızı (hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, inşaat malzemeleri, ticari emtia) rayiç değeri ile değerlendirip beyan edip stoklarınıza alabilirsiniz. Bunun için toplam değerin yüzde 10’unu KDV olarak 31 Mayıs 2011 tarihine kadar ödeyeceksiniz. Örneğin, 1 milyon TL bir stok beyan ederseniz 100 bin KDV ödeyeceksiniz. Ama bunu sanki fatura imiş gibi KDV’nizden indirebileceksiniz. KDV oranı yüzde 8 ve 1 olanlarda emtianız için bu oranlarını yarısı oranında KDV ödeyeceksiniz.

• Envanterinizde olmayan bilgisayar, makine, cihaz, teçhizat gibi sabit kıymetleri de rayiç değerini beyan ederek veya tespit yaptırarak kayıtlara alabilirsiniz. Yukarıdaki gibi KDV ödeyeceksiniz. Ancak bu KDV’leri indiremeyecek, gider yazabileceksiniz. Ayrıca bu şekilde kayıtlara aldığınız sabit kıymetlere amortisman ayıramayacaksınız.

• Stok ve sabit kıymetlerinizi kayıtlara bu şekilde almanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle inşaatçılar maliyetlerine alamadıkları malzemeleri bu şekilde kayıtlarına alarak avantaj sağlayabilirler.

• Kayıtlarda olup da stoklarda olmayan emtia ve sabit kıymetleri sanki bir satış yapılmış gibi fatura ederek kayıtlardan silebileceksiniz. Burada bir KDV ve kâra ilişkin vergi ödenecektir. Örneğin gıda işletmenizde 2 milyon TL gıda stoku var. Bu malların satış kâr haddi yüzde 20. Bu durumda 2 milyon 400 bin TL tutarında muhtelif satıcılar diye fatura keseceksiniz. KDV oranına göre KDV hesaplayacaksınız. Örneğin yüzde 8 ise 192 bin KDV ile 400 bin kâra ilişkin 80 bin kurumlar vergisi ödeyeceksiniz, ama yıllardan beri gelen fiktif stokları temizlemiş olacaksınız.

• Kasada anlamsız şişkin tutarları yüzde 3 vergi ödeyerek temizlemek mümkün olacak. Tüm bilançolarda görmeyi kanıksadığımız kasa şişkinlikleri bu kanunla silinebilecek. Eğer bu kanundan yararlanılmazsa ileride çok büyük vergi ve cezaya sebep teşkil edebilir.

• Diğer yandan ortakların işletmeye borçları da kâr payı kabul edilmeyip yüzde 3 vergi ödenerek kayıtlardan çıkartılmış olacak. Tavsiyemiz avans, cari hesap gibi tüm ortaklardan alacaklı olduğunuz hesapları yüzde 3 vergi ile temizleme yolunu tercih etmenizdir.

MALİYECİ GÖZÜYLE Mustafa Pamukoğlu

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir