Finans, Muhasebe, Vergi...
İçerik

TMS 29 Yuksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Duzeltme Yaklaşımının Uygulanması (TFRS Yorum 7)

Ön Bilgi

1 Bu Yorum, işletmenin, bir önceki dönemde yüksek enflasyonun olmadığı bir ekonomide geçerli para biriminin yüksek enflasyona maruz kaldığını belirlediği[1] ve bu nedenle de işletmenin finansal tablolarını TMS 29 doğrultusunda düzelttiği bir raporlama döneminde, TMS 29 hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hususlara açıklama getirir.

Konular

2 Bu Yorum;

(a) Bir işletmenin TMS 29’u uygularken, Standardın 8 inci Paragrafında belirtilen ‘…raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilir’ koşulunu nasıl yorumlaması gerektiği,

(b) Bir işletmenin düzeltilmiş finansal tablolarında, ertelenmiş vergi kalemleri açılış bakiyelerini nasıl muhasebeleştirmesi gerektiği,

hususlarını kapsar.

Görüş Birliği

3 Önceki dönemde yüksek enflasyonun olmadığı, ancak cari dönemde geçerli para biriminin yer aldığı ekonomide yüksek enflasyon olan bir işletme, raporlama döneminde, ekonomide her zaman yüksek enflasyonun olduğunu varsayarak TMS 29’un gereklerini yerine getirmelidir. Bu nedenle, tarihi maliyetleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler, işletmenin finansal tablolarda sunulan en erken dönemin başlangıçtaki finansal durum tablosunda (bilançosunda); enflasyonun etkisini varlıkların edinildiği ve borçların oluştuğu veya üstlenildiği tarihten raporlama dönemi sonuna kadar gösterecek şekilde düzeltilmelidir. Açılış finansal durum tablosunda (bilançosunda), elde etme veya oluşma tarihinden başka bir tarihteki tutarları üzerinden yer alan parasal olmayan kalemler için düzeltme işlemi; defter değerlerinin belirlendiği tarihten raporlama dönemi sonuna kadarki enflasyonun etkisini yansıtacak şekilde yapılmalıdır.

4 Raporlama dönemi sonunda, ertelenmiş vergi kalemleri, TMS 12’ye göre muhasebeleştirilir ve ölçülür. Ancak, raporlama dönemindeki açılış finansal durum tablosunda (bilançosunda) yer alan ertelenmiş vergi tutarları aşağıdaki gibi belirlenir:

(a) İşletme, raporlama dönemindeki açılış finansal durum tablosu (bilançosu) tarihinde parasal olmayan kalemlerin nominal defter değerlerini, o tarihteki ölçüm birimini kullanarak düzelttikten sonra, ertelenmiş vergi kalemlerini TMS 12’ye göre yeniden ölçer.

(b) Yukarıda yer alan (a) Paragrafına göre yeniden ölçülmüş olan ertelenmiş vergi kalemleri, raporlama dönemindeki açılış finansal durum tablosu (bilançosu) tarihinden aynı dönemin raporlama dönemi sonuna kadar olan sürede ölçme biriminde meydana gelen değişimi gösterecek şekilde düzeltilir.

İşletme, TMS 29’u uyguladığı raporlama döneminde düzeltilmiş finansal tablolarında sunulan karşılaştırmalı dönemlere ilişkin açılış finansal durum tablosunda (bilançosunda) ertelenmiş vergi kalemlerinin düzeltilmesinde yukarıda yer alan (a) ve (b) Paragraflarındaki yaklaşımı uygular.

5 İşletme, finansal tablolarını düzelttikten sonra, sonraki bir raporlama dönemindeki, ertelenmiş vergi kalemleri dahil olmak üzere, bütün ilgili tutarlar; sonraki raporlama dönemi için ölçüm birimindeki değişimi sadece bir önceki raporlama dönemindeki düzeltilmiş finansal tablolara uygulamak suretiyle düzeltilir.


[1] Yüksek enflasyonun varlığının belirlenmesi, işletmenin TMS 29’un 3 üncü Paragrafında yer alan kriterlere göre yapacağı değerlendirmeye bağlıdır.

 

İlgili Düzenlemeler

· TMS 12 Gelir Vergileri

· TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir