Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Tarımda AR-GE ödemelerine başlanıyor

Projelere, 2008-2011 döneminde 'yıllık bütçe ödeneğini aşmamak üzere' destekleme ödemesi yapılacak

Tarımsal ar-ge projelerine destekleme ödemesi yapılacak. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi yanında, çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine, 2008-2011 döneminde 'yıllık bütçe ödeneğini aşmamak üzere' destekleme ödemesi yapılacak.

 

Karar uyarınca, araştırma ve geliştirme projelerine destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin uygulama esasları, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile düzenlecek.

Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme miktarı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerden geri alınacak.

Bu arada destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan proje sahipleri, bu karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmayacaklar.

Kaynak: Dunya Gazetesi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir