Finans, Muhasebe, Vergi...

yolsuzluk

Vergi Mevzuat

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol

Strazburg’da imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6539 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol” http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140708-15-1.pdf