Etiket: vergi

27 Mart

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//ilave-istihdama-iliskin-tesvikin-uygulamasina-yonelik-gelir-vergisi-genel-tebligi-seri-no-297-resmi

Daha fazla oku
27 Mart

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//artvin-iline-ait-plaka-harf-grubu-rehberi-listesi-guncellenmistir

Daha fazla oku
27 Mart

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//pesin-fiyatlandirma-anlasmasina-iliskin-duyuru

Daha fazla oku
27 Mart

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//yillik-gelir-vergisi-beyanname-verme-suresi-31-mart-2017-tarihine-kadar-uzatildi

Daha fazla oku
27 Mart

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//muhtasar-damga-vergisi-katma-deger-vergisi-ve-yillik-gelir-vergisi-beyannamelerinin-verilme-sureleri

Daha fazla oku
27 Mart

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//yatirim-fon-ve-ortakliklarinin-vergilendirilmesine-iliskin-rehber-taslagi-hazirlandi

Daha fazla oku
27 Mart

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri kapsamında gerçekleşen kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, tereddüt edildiği anlaşılan hususlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması […]

Daha fazla oku
18 Ağustos

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istinası tebliğinde yapılan değişiklikle, söz konusu yasanın yürürlük tarihi olan 9 Ağustos’tan sonra vergi, resim ve harç istisnası belgesi almak için ilgili bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin bu […]

Daha fazla oku
18 Temmuz

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 15.7.2014 tarih ve KVK-33/2014-3/Yatırım İndirimi-23 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak belirlenmiştir.

Daha fazla oku
09 Temmuz

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba yasa tasarısına iktidar partisinin önergesiyle yeni düzenlemeler eklendi. Buna göre Kapalıçarşı, Galata Kulesi, Çırağan Sarayı gibi tarihî mekânlarda işletmecilerin vergi muafiyeti kaldırılacak Düzenlemeye ilişkin duyumlara  göre, Kapalıçarşı işletmecilerinden emlak vergisinin yüzde 50’si, çevre temizlik vergisinin tamamı alınacak. Aynı düzenleme, İstanbul Boğazı’ndaki yalı, kasır, köşk ve restoranları da […]

Daha fazla oku