Finans, Muhasebe, Vergi...

mukteza

Newsflash

Gümrük idaresine ödenen royalti bedeline ilişkin KDV’nin vergi dairesince ödenecek KDV’den mahsup edilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan mukteza'ya göre; Royalty bedeli, KDV Kanunu'nun 1/1'inci maddesine göre vergiye tabi olduğundan söz konusu bedel üzerinden hesaplanacak verginin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerektiği;