Finans, Muhasebe, Vergi...

İlişkili şirket

Vergi Mevzuat

Yurtdışındaki İlişkili Kişiden Temin Edilen Faizsiz Borçların Emsal Faiz Tutarı Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

İki güncel yargı kararı bulunmaktadır fakat birinci derece mahkeme kararlarıdır. Nihai kararlar Danıştay tarafından verilecektir.