Finans, Muhasebe, Vergi...
Maliye Politikası

Türkiye’de Bütçenin Uygulanması

Maliye Bakanlığı’nın görevleri nelerdir? Maliye Bakanlığı’nın teşkilat yapısı nasıldır?

Maliye Bakanlığının kuruluş amacı: Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak olarak tanımlanmaktadır. Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, …

uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek, devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işleri yapmak, devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak gibi temel görevlerini sayabileceğimiz Maliye Bakanlığı, yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesi, idaresi ve denetimini sağlayacak bir çok kurumu da bünyesinde bulundurmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı’nın görevleri nelerdir? Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nün Bütçe uygulamasındaki görevleri nelerdir?

• Hazine Müsteşarlığının kuruluş amacı kısaca, ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraşı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkilerin düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Hazine Müsteşarlığı içindeki en önemli genel müdürlük, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüdür.Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü hazinenin görevleri içerisinde yer alan kamu gelir ve giderlerinin yer ve zaman bakımından denkleştirilmesi işlemlerini yerine getirmektedir.

Gider bütçesi nasıl uygulanmaktadır?

• Bütçenin uygulanabilmesi gelirlerin toplanması,hizmet sınırlandırması içinde yer alan program altprogram ve faaliyet/projelerin amaçlarına ulaşması ancak gerekli harcamaların yapılmasıyla gerçekleşmektedir. Bütçeyle verilen ödeneklerin temelde o kuruluşun yapabileceği harcamaların toplam tavanını oluşturmasına rağmen bu ödeneklerin harcanabilmesi çeşitli işlem, prosedür ve denetimler gerekmektedir. Bütçenin uygulanması sırasında Türk bütçe sisteminde bütçe rakamlarının değişmesine neden olan durumlar ortaya çıktığı zaman ek ödenek ve olağanüstü ödenek uygulamaları ile bu rakamların artırılması mümkündür

Gelir bütçesi nasıl uygulanmaktadır?

• Gelir Bütçesinin uygulanmasından Maliye Bakanlığı sorumludur. Bütçe gelirlerinin en önemli kaynağı oluşturan vergi gelirleri belli aşamalardan geçerek tahsil edilir. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanun’u doğrultusunda gelir tahsili ancak yasalarda belirtilen kurumlar tarafından belli yasalara göre yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir