Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Türkiye Muhasebe Standartları

       Ülkemizde Muhasebe uygulamalarında kullanılacak standartları Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu belirler. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) 1994 yılında  ülkemizde faaliyette bulunan işletmelerin finansal tablolarının düzenlenmesini ve muhasebe uygulamalarında tek düzeni gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. TMUDESK ayrıca, muhasebe ile ilgili meslek mensuplarının finansal tabloların bağımsız denetiminde esas alacakları denetim standartlarını şekillendirir.

Kurul bu standartları belirlerken Türk ekonomisini, işletmelerimizin yapısını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur, uygulamalara yön veren standartların uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

 

TMUDESK’in bugüne kadar belirlediği standartları şu şekilde özetleyebiliriz:

Türkiye Muhasebe Standardı -1     Finansal Tabloların Sunuluşu

Türkiye Muhasebe Standardı -2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama

Türkiye Muhasebe Standardı -3     Nakit Akışları Tablosu

Türkiye Muhasebe Standardı -4     Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler

Türkiye Muhasebe Standardı -5     Konsolide Finansal Tablolar

Türkiye Muhasebe Standardı -6   İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi

Türkiye Muhasebe Standardı -7    Yatırımların Muhasebeleştirilmesi

Türkiye Muhasebe Standardı -8     Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye tabi Varlıklar

Türkiye Muhasebe Standardı -9     Amortisman Muhasebesi 

Türkiye Muhasebe Standardı -10   Dönem Net Karı veya Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Türkiye Muhasebe Standardı -11   Finansal Bilgilerin Bölümler göre Raporlanması

Türkiye Muhasebe Standardı -12   Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi

Türkiye Muhasebe Standardı -13   Stoklar

Türkiye Muhasebe Standardı -14   Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Türkiye Muhasebe Standardı -15   Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri

 

            TMUDESK  denetim ve muhasebe standartları üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. Muhasebe standartları muhasebe biliminin ve uygulamasının en önemli ögesidir. Uygulamacıların denetim ve muhasebe standartlarına sahip çıkmaları, uygulamalarında bu standartları kullanmaları gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir