Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Strateji ve Hedef Belirleme – Başarının Rotası

1. Kaliteli (yeterli, istekli, becerili, özgüvenli, iç motivasyonu ve potansiyeli yüksek), insanları buluyor ve elde tutuyorlar.
# Personeli seçmek için çok zaman ayırıyorlar ve bir kişiyi işe alırken dikkatli oluyorlar.

2. Müşterileri yakından tanıyorlar.
# Ürün ve hizmetlerini müşterilerine bakarak belirliyorlar.
# Kendi uzmanlık bilgilerimize dayanan ayrıntılı tanıma ve verilere dayanarak hareket etme yeterli değildir.
# Müşterilerimizin bizim hakkımızdaki düşüncelerini dikkatle dinlemeyi öğrenmeliyiz.


3. İşletme amaçları üzerinde odaklanıyorlar.
# Ürün ve hizmet kalite kültürünün oluşturulmasına çalışıyorlar.
# Müşteri hizmetleri departmanının müşterilerle doğrudan doğruya temaslardan elde ettikleri veri ve izlenimlerin sağlam ve güçlü vizyonundan yararlanıyorlar.
# Stratejik planlarını ve fikirlerini yazıya döküp bunu çalışanlarına bildiriyorlar.

4. Dağıtım sistemlerini ve işi kolay yapar hale getiriyorlar.
# Kötü sistemler iyi insanları engeller.
# Müşterilerden gelen eleştirileri, işletme sisteminin geliştirilmesi konusunda kullanıyorlar.

5. Ön planda çalışanları eğitiyor ve onları destekliyorlar.
# İşe yeni başlayanları ilk günden itibaren doğru bölümde çalıştırıyorlar.
# Etkili bir eğitimle çalışanlara rekabet yeteneği kazandırıyorlar.
# Bu eğitimlerde kazanılan bilgileri, hazır olma durumlarına göre çalışanlara direktifler vererek, yönlendirerek ve destekleyerek işletmedeki uygulamalara yansıtıyorlar.

6. Çalışanlarla sürekli iletişim kurup onları yetkilendiriyorlar.
# Çalışanlarıyla ne zaman yakından ilgilenip diyalog kurulması gerektiğini iyi biliyorlar.
# Çalışanın yetkisini artırmanın büyük şirkete giden yoldaki engelleri aşmalarına yardımcı olduğunu biliyorlar.

7. Başarının farkına varıyorlar.
# İnsanları hata yaparken değil, başarılı bir iş yaparken yakalıyorlar.
# Vakit geçirmeden mükafatlandırıyor ve kutluyorlar.
# Kişinin gerek şirket içinde gerekse şirket dışında tanınırlığını artırarak ve ödüllendirerek onu motive etmenin metotlarını uyguluyorlar.
# Başarılarını şirket içinde kutluyorlar.

8. Müdürlerini iç motivasyonları yüksek ve örnek kişilerinden seçiyorlar.
# Bu beklenti çalışanları da kapsıyor.
# Temel değerlerle işletmeyi yönetiyorlar.
# İşletme temel değerlerinin yöneticileri ve çalışanları olumlu davranış modellerine götürdüğünü biliyorlar.

Memiş Yılmam –  Kaynak: Kobi Efor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir