Finans, Muhasebe, Vergi...
Halkla İlişkiler

Sponsorluk ve Değer Yaratma

Sponsorluk faaliyetleri son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok firma arasında yaygınlaşarak artıyor. Bunun nedeni ise, sponsorluk faaliyetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle doğrudan doğruya bağlantı kurabilmenin mümkün olması. Toplumda eksikliği duyulan bir ihtiyaç karşılanıyor, yeni bir uygulama veya etkinlikle toplumun bilgilenmesine yardımcı olunuyor, kamuoyunun takdiri kazanılıyor. Böylelikle firmanın imajı güçleniyor, yeni üretilen bir ürünün ve/veya kişinin tanıtılmasına katkı sağlanıyor. 

Sponsorluk neden tüm dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir faaliyet alanı olmaya başladı? Bunun birçok nedeni var. Örneğin sigara üreten bir firmanın gerçekleştirdiği sponsorluğun doğrudan reklam yerine geçmesi gibi. Ya da yapmakta olduğu spor dalında başarılı olan, toplumda saygın bir kişinin, firmayla özdeşleşerek, kısa vadede değil, uzun vadede katma değer yaratması.

Sponsorluğun yapılma nedenlerini şöyle özetlemek mümkün:
*
Kurum kimliğinin tanınmasına yardımcı olmak.
*
Kurum imajını pekiştirmek ve kurum kültürünü oluşturmak.
*
Topluma katkı sağlamak.
*
Satışları desteklemek.
*
Yeni bir ürünü veya kişiyi tanıtmak.
*
Marka ile müşteri arasında bir bağ kurarak marka oluşumuna temel oluşturmak.
*
Toplumda kurumun daha fazla farkında olunmasını sağlamak.

Sponsorluk dünyada olduğu gibi Türkiye’de en hızlı gelişen pazarlama aracı… Geçtiğimiz yıl yalnızca Amerika’da sponsorluk için 10 milyar dolar harcanmış. Diğer bir araştırmaya göre ise, 2001-2002 yılları arasında reklam harcamaları yüzde 5’lik bir artış gösterirken, sponsorluk harcamaları yüzde 12 artmış. Dolayısıyla sponsorluk diğer iletişim araçlarına göre daha  hızla yükselen bir alan.

Bunun yanında her sponsorluk çalışması aynı zamanda sosyal sorumluluk da taşıdığı rahatlıkla söylenebilir.

En Çok Hangi alanda Sponsorluk Yapılıyor?
Sponsorluk çok farklı alanlarda yapılabilir. Ancak sporun, Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen alan olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise sporda yapılan  sponsorlukların en fazla hatırlanan sponsorluklar olması.

Firmalar ulaşmak istedikleri hedef kitleye göre ürünlerini/hizmetlerini topluma duyurmak için ulusal, uluslararası, yerel bir sporcu veya spor olayını; malzeme, hizmet veya mali bakımdan destekleyebilir. Sporun hedef kitleyle kolay iletişim kurabilmesi ve kalabalık bir seyirci kitlesine hitap etmesi nedeniyle kitle iletişim araçları bu alana geniş yer veriyor. Dolayısıyla bir firmanın herhangi bir spor dalını veya sporcuyu desteklemesi hem kamuoyu tarafından fark edilmesini sağlıyor, hem de itibarını arttırıyor. Bunun yanında spor olaylarının yazılı ve görsel basın için  haber değeri taşıması nedeniyle çift taraflı bir etki yaratılıyor. Bunun Türkiye’deki somut örneğini atletizmde 1.500 metrede dünya 2. olan Süreyya Ayhan’la Vestel’in beraberliğinde görmek mümkün. Vestel marka olarak tanınırlılığını, Süreyya Ayhan’ın sponsoru olarak pekiştirdi, Süreyya Ayhan da her türlü donanım ve çalışma için Vestel’in ayrıcalığından yararlandı. Aynı şey Enka’nın sponsorluğunda 3.000 metre Golden League’de dünya şampiyonu olan Elvan Abeylegesse için de geçerli. Enka bu sponsorlukla toplumsal itibarını da arttırdı.  

Öte yandan sponsorluk yasasının da kabulüyle firmaların spor sponsorluklarına teşvikleri sağlanmaya çalışılıyor. Böylelikle bu alandaki büyük eksiklik de giderilecek. Reklamla yapılan tanıtım yerine toplumun içerisinde yara halini almış olan çeşitli konulara çözüm üretecek, firmanın sosyal sorumluluğunu gösterecek sponsorluklarla gündeme gelmesi hem yaratıcı hem de kalıcı bir çözüm oluyor.

Kaynak: Yaratım İçerik İletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir