Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışlara Eximbank Kredisi

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2009/5) yayımlandı.

11.04.2009 tarih ve 27197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzelkişi kullanıcıların, başka ülkelere satışlarını artırmak ve bu kullanıcılara finansman desteği sağlamak amacıyla; Serbest Bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından sağlanan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

 

Serbest Bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışların taahhüt gerçekleştirme süresi azami 18 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, gemi inşa ve başka bir ülkeye satışının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) ise bu süre 24 aydır. Ayrıca; ilgili kullanıcı tarafından taahhüt edilen başka bir ülkeye satışın %50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 ay uzatılabilecektir. Gemi inşa ve başka bir ülkeye satışın finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde (hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50’sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Odalarından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 ay uzatılabilir.

Serbest bölgeden başka bir ülkeye taahhüt edilen satış gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, taahhüdü ortadan kaldırmaz.

Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak ilgili banka tarafından uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya orijinal kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin taahhüt gerçekleştirme süresinden önce kapatılması halinde ise, taahhüt süresi içinde yapılan satış taahhüde sayılır.

Serbest Bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışlara ilişkin taahhütler, Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşüne istinaden Türk Eximbank’ın belirleyeceği usuller çerçevesinde, krediyi alan kullanıcı tarafından gerçekleştirilen kesin satışı tevsik eden Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) asıllarına istinaden, ilgili banka tarafından kapatılacaktır.

İlgili banka tarafından, kullandırılacak kredilere ilişkin taahhüt hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

Krediden yararlanan kullanıcı tarafından süresi içerisinde taahhüdün gerçekleştirilememesi halinde Türk Eximbank’ın ilgili programlarının uygulama esaslarında belirtilen müeyyideler uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir