Finans, Muhasebe, Vergi...
İnsan Kaynakları

Rekabette Üstünlük Yaratmak

Tüm dünyada yaşanan değişim ve gelişim sürecinde, insan kaynakları departmanları da, içinde bulundukları organizasyonlara değer katmak adına yeni roller üstleniyor, değişiyorlar. Çünkü rekabette fark yaratmanın yolu, var olan ‘insan sermayesini sürekli olarak geliştirmekten’ geçiyor.

Bu yüzden insan kaynakları departmanları, operasyonel rolden stratejik rol üstlenmeye, kontrol etmekten iş ortağı olmaya, yönetsellikten danışmanlığa, fonksiyonel merkezlilikten iş merkezli olmaya, şirket içine odaklanmaktan şirket dışına ve müşteriye odaklanmaya ve çözüm odaklı çalışmaya yöneliyorlar.

Aslında insan kaynakları departmanı tarafından üstlenilen roller çok yönlü. Yönetim tarafından baktığımızda; operasyonel ve stratejik rolleri birlikte götürmeli; ‘kontrol’ ederken  ‘ortak’ gibi çalışan olmalı; takımın bütünsel bir parçası olarak hareket etmelidir. İnsan kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek için planlar  yapmalı, prosedürler geliştirmeli, uzmanlık alanında bir danışman gibi davranmalı, operasyonların ve programların sürekli geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmelidir. Ve tüm bunların yanında, belki de en önemlisi; insan kaynakları alanındaki gelişmeleri güncel olarak takip etmelidir.

Çalışanlar tarafından baktığımızda; onların ihtiyaçlarını (ve bu konuda yönetimin düşündüklerini) dile getirmeli, ilgi ve ihtiyaçlarını analiz etmeli, onlar için ‘her zaman’ ulaşılabilir olmalı, yardım etmeli, firma hedeflerinin gerçekleştirilmesi adına ihtiyaç duyacakları kaynakları hazırlamalıdır.

Şirketin ihtiyaç duyduğu değişimi yakalayabilmesi açısından ise; iş stratejilerini desteklemek için organizasyonel değişim stratejileri hazırlamalı, değişim çabalarının başarılı sonuç vermesi için atılması gereken önemli adımları yönetmeli, organizasyonun iç ve dış sorunlara olan bakışı açısını ve tepkilerini sürekli olarak takip etmelidir. Etkili ve verimli bir şekilde değişimi yönetmek ve organizasyonun temel ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, araç-gereç, teknikler ve uygulamalar konusunda güncel kalmalıdır. Organizasyona, insan kaynakları alanındaki yeni eğilimler ve bunların iş üzerindeki etkileri konusunda eğitim vermelidir. 

Kaynak: Dave Ulrich, Human Resources Champions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir