Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Performans ve Yönetim Makaleleri

BAYRAKTAR Berat Bir , "Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli", İş,Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:4 Sayı:2 2002

COŞKUN Ali, "STK'ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi", Sivil Toplum, Yıl:4, Sayı:15, Eylül 2006, s.103-117

COŞKUN Ali, “Bankaların Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı" , Bankacılar Dergisi , Yıl:17, Sayı:56, Mart 2006, Sayfa:28-39

COŞKUN Ali, "Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye'deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma ", Muhasebe Bilim Dünyasi Dergisi, Yıl:8, Sayı:1, Mart 2006, Sayfa:127-153.

ÇİFTÇİ Hakkı "Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Cilt:13, Sayı:1.

ÇUKURÇAYIRM. Akif , H. Tuğba EROĞLU, "Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi", Sayıştay Dergisi, 2004, Sayı:53.

EREN Erol & Ayşegül SAMSUNLU, "Yabancı Sermaye ve Türkiye'de Elektronik, Kimya ve Toprak Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi / Study Of The Foreign Capital and The Performance Of The Joint Ventures That Operate In The Electronical, Chemical And Cement Sectors In Turkey", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Ocak 2003, Cilt:4, Sayı:1, s.71.

GERMİRLİ Nüket, "Performans Sisteminin Performansı Performans Yönetimi Sistemi'nde Uygulama Etkinliği", KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran 2002.

GÜLCÜ Aslan, Akın COŞKUN, Cavit YEŞİLYURT, Sibel COŞKUN, Timur ESENER, "Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:5, Sayı:2

HELVACI, M. Akif, "Performans Yönetimi Sürecinde Performans Degerlendirmenin Önemi, The Importance Of Performance Appraisal In Performance Managament Process", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2002, 35 (1-2), 155-169.

KABADAYI Ebru Tümer, "İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme İle İlişkisi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2002, Sayı 6, s.61.

KUTLAR Aziz , Aslan GÜLCÜ, Yalçın KARAGÖZ, "Cumhuriyet Üniversitesi Fakültelerinin Performans Değerlendirmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:5, Sayı:2

MÜSLÜMOV Alövsat, "The Financial and Operating Performance of Privatized Companies in the Turkish Cement Industry", ODTÜ Gelişim Dergisi, 2005, Cilt:32, Sayı:1 , s. 59 – 101

ÖRNEK Ali Şahin, "Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 2000.

KUTLAR, Aziz; Mahmut KARTAL, "Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, (8).

ÖZDEMİR Erkan , "Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi", İş,Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 4 Sayı:2, 2002.

SEKRETER M. Serhan, Gökhan AKYÜZ, Emre İPEKÇİ ÇETİN ,"Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2003, Sayı 5, s.48.

TARLAN Deniz & Özkan TÜTÜNCÜ, "Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İşdoyumu Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:2, 2001, s.141.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir