Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Performans Değerlendirme

BAYRAKTAR Berat Bir , "Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli", İş,Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:4 Sayı:2 2002

ÇİFTÇİ Hakkı "Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Cilt:13, Sayı:1.

ÇUKURÇAYIRM. Akif , H. Tuğba EROĞLU, "Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi", Sayıştay Dergisi, 2004, Sayı:53.

EREN Erol & Ayşegül SAMSUNLU, "Yabancı Sermaye ve Türkiye'de Elektronik, Kimya ve Toprak Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi / Study Of The Foreign Capital and The Performance Of The Joint Ventures That Operate In The Electronical, Chemical And Cement Sectors In Turkey", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Ocak 2003, Cilt:4, Sayı:1, s.71.

GERMİRLİ Nüket, "Performans Sisteminin Performansı Performans Yönetimi Sistemi'nde Uygulama Etkinliği", KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran 2002.

GÜLCÜ Aslan, Akın COŞKUN, Cavit YEŞİLYURT, Sibel COŞKUN, Timur ESENER, "Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:5, Sayı:2

HELVACI, M. Akif, "Performans Yönetimi Sürecinde Performans Degerlendirmenin Önemi, The Importance Of Performance Appraisal In Performance Managament Process", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2002, 35 (1-2), 155-169.

KABADAYI Ebru Tümer, "İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme İle İlişkisi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2002, Sayı 6, s.61.

KAYGUSUZ Sait Y., "ÜRETİM SÜRECİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 19 SAYI: 4 KIŞ DÖNEMİ ARALIK 2001.

KUTLAR Aziz , Aslan GÜLCÜ, Yalçın KARAGÖZ, "Cumhuriyet Üniversitesi Fakültelerinin Performans Değerlendirmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:5, Sayı:2

MÜSLÜMOV Alövsat, "The Financial and Operating Performance of Privatized Companies in the Turkish Cement Industry", ODTÜ Gelişim Dergisi, 2005, Cilt:32, Sayı:1 , s. 59 – 101

ÖRNEK Ali Şahin, "Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 2000.

KUTLAR, Aziz; Mahmut KARTAL, "Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, (8).

ÖZDEMİR Erkan , "Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi", İş,Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 4 Sayı:2, 2002.

EKRETER M. Serhan, Gökhan AKYÜZ, Emre İPEKÇİ ÇETİN ,"Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2003, Sayı 5, s.48.

TARLAN Deniz & Özkan TÜTÜNCÜ, "Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İşdoyumu Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:2, 2001, s.141.

YÜKSEL Hilmi, " Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasarımında Dikkate Alınması Gereken Faktörlerin Değerlendirilmesi", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2003, Sayı:2, s.85-99.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir