Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Peşinen Ödenen Vergiler ve Fonlar

Vergi mevzuatı gereği peşin olarak ödenen, işletmenin elde ettiği gelirlerden ödemeyi yapanlarca kesilen vergilerin ve fonların kaydedildiği hesaptır.  Dönem içinde kesilen vergiler ve fonlar dönem sonunda işletmenin ödeyeceği vergilerden düşüldüğünden işletmenin vergi idaresinden bir alacağı özelliğindedir.

Peşin olarak ödenen vergiler  ve fonlar bu hesabın borcuna kaydedilir.  Dönem sonunda ödenecek vergilerden düşüldüğünde de alacaklandırılır.

Örnek olarak, işletmenin 2.000.000 TL. geçici vergi ödediğini varsayalım. Bu durumda yazılacak yevmiye maddesi:

_______________________________       /      _________________________________

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                  2.000.000

        193.01  Ödenen Kurumlar Vergisi

            100  KASA                                                                           2.000.000

2002/01 Dönemi Ödenen geçici verginin kaydı

_______________________________       /      _________________________________

şeklinde olacaktır.

Daha önce açıklandığı gibi, banka işletmenin hesabına tahakkuk eden faizi geçirirken vergi ve fon kestiğinde  aşağıdaki yevmiye maddesi yazılacaktır.

_______________________________      /        _________________________________                        
102  BANKALAR                                                               1.648.000
       102.01 İş Bankası                                    1.628.000
193  PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE

        FONLAR                                                                       352.000
        193.01 Gelir Vergisi                                  320.000
        193.02 Fonlar                                            32.000
               642. FAİZ GELİRLERİ                                                            2.000.000
Ekstre mucibi tahakkuk etttirilen
faizin kaydı.
_______________________________       /        _________________________________

 

Dönem içinde kesilen vergiler dönem sonunda ödenecek vergilerden düşüldüğünde:

_______________________________        /     _________________________________

360     ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                              5.844.000
360.01      Kurumlar Vergisi                         5.760.000
360.02      Kurumlar Vergisi Fonu  
                   84.000
193  PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                        5.844.000
                    193.01 Gelir Vergisi                     5.760.000
                    193.02 Fonlar                                 84.000

______________________________        /         _________________________________

 

yevmiye maddesi yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir