Finans, Muhasebe, Vergi...
Pazarlama / Marketing

Pazarlamada 4P Yerine 4C

Pazarlama ve iletişiminde yaşanan son dönemdeki gelişmelerle birlikte artık pazarlamanın 4P’si günlük uygulamalarda ve iş süreçlerinde 4C’ye dönüşmüş kabul ediliyor.

Buna göre Product (Ürün) yerini Consumer Value (Tüketici Değeri), Price (Fiyat) yerini Cost (Değer), Place (Yer) yerini Convenience (Ulaşılabilirlik) ve Promotion (Tutundurma) yerini Communication (İletişim) almıştır.

Satış ve Pazarlama Konsepti

Global pazarlamada şirketler, satış konseptinden pazarlama konseptine doğru bir eğilim izlemektedirler. Satış konseptinde bir ürün üretilmekte ve satışa sürülmesi sonrasında gerçekleşen satışların yarattığı bir karlılık söz konusudur.

Pazarlama konseptinde ise önce bir hedef kitle belirlenmekte, bu kitlelerin ihtiyaçları saptanmakta ve bütünleşik pazarlama iletişimi sonrasında tüketicinin memnuniyeti oranında elde edilen bir karlılık vardır.

Günümüzde, tüketicinin ipleri elinde bulundurduğu pazarlama dünyasında tüketici memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama süreçlerinden yönetim şirket yapılanmalarına kadar hemen hemen her aşamada müşteri memnuniyeti öncelikli hedef olmaktadır.

Pazarlama Süreçlerinde Yaşanan Değişim

Global pazarlamaya geçiş sürecinde açıklanan nedenler ve müşterinin ön plana çıkması ile birlikte pazarlama da bir ürünü üretip, satmak anlayışından bir değeri yaratım onun iletişimine sağlama noktasına gelmiştir.

Geleneksel süreçte bir ürün geliştirilmekte, üretilmekte, fiyatlandırılmakta, tanıtımı yapılmakta, dağıtılmasının ardından da hizmet sunulmaktadır.

Değer yaratma ve iletme süreçlerinde ise öncelikle bir segmentasyona gidilerek hedef seçilmekte ve ürün/hizmet ile ilgili bir değer önermesi, bir başka ifadeyle konumlandırma yapılmaktadır. Değerin yaratılmasının ardından, vadedilen değerin sağlanması sürecinde ise, konumlandırması yapılan değerin ortaya konması için ürünün üretimi, dağıtımı, fiyatlandırılması yapılmakta ve değerin iletişimine geçilmektedir. Bu süreçte de satış teşkilatı, satış ve promosyonların sağlanmasıyla birlikte ‘Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ çalışmaları ile üretilen değerin iletişimi yapılmaktadır.

Pazarlama Konsepti Doğrultusunda Şirket Yapılanmalarında Yaşanan Değişim
Şirket yapılanmalarında, pazarlama konsepti doğrultusunda bir değişim gözlenmektedir. Artık şirket yapılanmaları, müşterilerin profili, beklentileri ve ihtiyaçlarından etkilenmektedir. Klasik yönetim piramidi, müşteri faktörünün öne çıkmasıyla ters dönmüştür ve her kademede müşteri odaklı yapılanma görülmektedir.

Kaynaklar:
Vlademir Dimitrof, Media Cat Forum 2004,
İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Genişletilmiş 5. Basım, Der yayınları, İstanbul, 1990,
Kaplan Uğurlu, “Pazarların Globalleşmesi”, Pazarlama Dünyası, Mart Nisan 1996
Jhon Naisbitt, Global Paradoks, Sabah Yayınları, istanbul, 1995
John Bessant, Managing Advanced Manufacturing Technology, Blackwell, Manchester, 1991
İlter, İpek, “Yeni Ekonomi Nedir?”. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir