Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Hukuku

Naylon Fatura Kullanımı ve Cezası

Vergi Usul kanunu hükümlerine göre sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve bunların kullanılması kaçakçılık suçları arasında sayılmaktadır.

Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı bir şekilde yansıtan belgedir. Burada önemli olan yapılan işlemin içeriği ve kullanılan belgedir

Yapılan son düzenleme ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması halinde kaçakçılık suçunun işlendiğinin iddia edilmesi için kastın aranacağı açık olarak belirtilmiştir.  Bu durumda suçun oluşması için gerekli koşullardan biri kastın varlığıdır.

Kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanıldığının, yani kastın bulunduğunun değerlendirilmesine ve belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullandığı sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi, haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunulması ile bu belgelerin kullanılması sonucu vergi ziyaına da sebebiyet verilmiş olması halinde Vergi Usul Kanunu 344. maddesi üçüncü fıkrası gereğince üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektdir.

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeleri bilmeden kullandığı sonucuna varılan mükellefler adına ise vergi suçu raporları düzenlenmeyecek ve haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunulmayacaktır. Ayrıca, bu belgeleri kullanmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olması halinde bu mükellefler adına Vergi  Usul Kanunu 344. maddesi ikinci fıkrası gereğince vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir.

İyiniyetli mükelleflerin bu gibi durumlarda zarar görmemeleri adına ödeme ve tahsilatlarını çek veya banka kanalıyla gerçekleştirmeleri yani işlemlerini resmi kanallardan yapmaları önerilmektedir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir