Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün temeli, 21 Ocak 1975 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak kurulan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu (MİYO)'na dayanmaktadır. Sözü edilen yüksekokul, 1982 yılından itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla İşletmecilik Yüksekokulu'na bağlanmıştır. 1992 yılında Muğla Üniversitesi'nin kurulmasıyla MİYO'nun adı ve bağlantısı değiştirilerek Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş ve İşletme Bölümü 1992-1993 eğitim-öğretim yılında fakülte bünyesinde faaliyetini sürdürmüştür. 1993-1994 eğitim öğretim yılında da İşletme Bölümü'nün ikinci öğretimi devreye girmiştir. Hızla değişen iş dünyasında önemli ve kritik bir role sahip olan İşletme Bölümü'nde öğrencilerin; yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler ve yönetim bilgi sistemleri gibi disiplinlerde teorik ve pratik bilgilere sahip olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

 İşletme Bölümü'nün amacı, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde, evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli eğitim programları düzenlemek ve yürütmek; çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak ülke ve bölge ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte araştırma ve yayınlar üretmek; bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir.

Bu temel amaçlar doğrultusunda İşletme Bölümü'nde verilen eğitim öğretim programları; işletme ve çevresi ile ilgili kavramları anlamaya yönelik bir görüş geliştirmeye yöneliktir. İşletmeyle ilgili politikaları ve stratejileri planlama, uygulama ve değerlendirme için gerekli olan becerileri, profesyonel tutumu ve yetenek kazandırılmaya çalışılır. Bunun yanı sıra günümüzün hızla değişen, önceden tahmin edilemeyen iş dünyası ile ilgili gerekli bilgiye sahip potansiyel yöneticileri eğitmeye ve aynı zamanda bu bilgiyi uygun bir temelde uygulayabilme becerisini geliştirmek amaçlanır.

Rekabetin yoğun olduğu günümüz küresel ekonomik koşullarında, sağlıklı kararlar alınabilmesi için daha sık, daha sağlam ve daha hızlı bilgi akımı ve analizi zorunludur. İşletme Bölümü'nün programı bu gözlemlerin ışığında hazırlanmış ve programda kuramsal bilgilerin yanı sıra, nicel yaklaşımlara, bilgisayar ve görsel-işitsel tekniklere ağırlık verilmiştir. Ayrıca, analitik düşünce yeteneğini, beşeri beceriler ve ekip olarak çalışma disiplinini geliştiren eğitim programları da uygulanmaktadır.

Çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla görev aldıkları işletmelerde karşılaştıkları sorunları bilimsel olarak analiz edebilen, kendilerini iş dünyasının kurallarına adapte edebilecek kapasiteye ulaşan ve işletmecilik ruhu taşıyan mezunlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektörde; bankalarda, sigorta ve borsa aracı kurumlarında; pazarlama, finans, personel yönetimi ve muhasebe departmanlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi işletmelerini kurabilmekte ya da serbest muhasebecilik- mali müşavirlik yapabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir