Finans, Muhasebe, Vergi...
İnsan Kaynakları

Motivasyonlu İnsanlar Nasıl Daha İyi Çalışır?

Prof. Dr. Acar Baltaş
Baltaş Eğitim Danışmanlık Yönetim Danışmanı

 

 

Yapılan araştırmaların bazıları, amaçların belirlenmesine çalışanların dahil edilmesinin, en büyük motivasyon faktörü olduğuna işaret etmektedir. Bu, aynı zamanda çalışanın gelecekte ne yapmak isteyeceğini de ifade eder.

Amaç Belirleme ve Kararlara Katılım
Kurum içinde verimi yükseltecek en önemli adım, amaçlar saptanırken ve bazı kararlar alınırken çalışanların katılımlarını sağlamakla atılabilir. Yapılan araştırmalara göre, işin hızı, görev dağılımı, yapılacak işle ilgili fazla mesai gerektirip gerektirmediği, verilecek dinlenme araları gibi işyeri kuralları konusunda çalışanların fikrini alınması ve kararlara katılımlarının sağlanmasıyla,

  • Ahlaki değerler ve iş doyumunda artış, 
  • Devamsızlıkta ve çatışmalarda azalma,
  • İşi bırakma sayısında düşüş görülmüştür.

Araştırma sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi, karara katılım, çalışanların değer sistemlerine, zihinsel yapılarına ve motivasyonlarına olumlu yönde etki etmektedir. Bunun için bir yöneticinin belirli bir günde ve belirli bir saatinde (tercihen gündemli) bir toplantıda, kurumu ilgilendiren konuları ele almasında yarar vardır.

Çalışanları Motive Eden Bir Kurumun Özellikleri
Sorumluluk bir seçimdir. Çalışanlarının sorumluluk üstlendikleri, kendilerini bir parçası hissettikleri kurumların, şu özellikleri taşıdığı görülmüştür:

Açık ve Net Vizyona Sahip Olmak
Kurumun önündeki birkaç yıl için belirlediği stratejik plan ve hedefleri konusunda, çalışanların açık bilgiye sahip olması gerekir.

Çalışanların Kabul Ettiği ve Benimsedikleri Değerlere Sahip Olmak
Kurum içinde işlerin nasıl yürütüleceği hakkında yol gösteren, doğruyu yanlıştan ayırmaya yardım edebilecek niteliklere sahip değerlerin varlığı, çalışanları isteklendirir.

Çalışanlarına ve Onların Kuruma Katkılarına Saygı Duymak
Çalışanların kurum için önemli konularda rol almasına fırsat tanınması, onların sorumluluk ve çalışma isteklerini artırır.

İşin Özelliklerine Uygun Kişileri İşe Almak
İşle ilgili beceriler kazandırılabilir, yetkinlikler ise geliştirilebilir. Ancak duygusal olgunluğu yeterli olmayan, kendisi ve kurumla ilgili farkındalık geliştiremeyen insanlar, ne kadar eğitimli ve zeki olursa olsun, kuruma yarardan çok zarar getirir.

Çalışanlar Tarafından Gurur Kaynağı Olarak Algılanmak
Çalışanların içinde bulunmaktan memnun olacakları bir fizik ortamının varlığı, şirketin sektördeki itibar ve başarılarıyla çalışanlarda ait olma ihtiyacını karşılaması; kurumun çalışanlar için gurur kaynağı olarak algılanmasında büyük rol oynar.

Çalışanlara Örnek Olacak Yönetici Tavırları Sergilemek
Bir kurum içinde müdürün tutumu, şeflere örnek olmakta, onların tavırları aynı şekilde diğer çalışanlara yansımaktadır. Kurum içinde olumlu yumuşak bir havanın esmesi, çalışanların birbirleriyle hem rekabet hem de dostça bir ilişki içinde olması, liderlik niteliğine sahip bir yönetici tarafından sağlanabilir.

Prof. Dr. Acar Baltaş, Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Oluşturma ve Liderlik, Remzi Kitabevi, Aralık 2000, p: 170-173

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir