Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Mali Takvim

  • Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94.Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 23.10.2014
  • Temmuz – Ağustos – Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için) 23.10.2014
  • Temmuz – Ağustos – Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 23.10.2014
  • Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 23.10.2014
  • Eylül/2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi 23.10.2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir