Finans, Muhasebe, Vergi...
İktisat

Lorenz Eğrisi – Phillips Eğrisi – Lafer Eğrisi

Lorenz Eğrisi, çoğunlukla gelir dağılımını açıklamakta kullanılan, her iki ekseninde de yüzde değer bulunan eğri. 1905 yılında Max Otto Lorenz tarafından gelir dağılımının ifade edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Eğride x eksenindeki değerin y eksenindeki dağılımın yüzde kaçına sahip olduğu yine yüzde ile gösterilir.

Gelir dağılımı söz konusu olduğunda grafiği çaprazlamasına ikiye bölen doğru “tam eşitlik” durumunu ifade eder. Bu durumda ülkedeki hane halklarının %50’si gelirin %50’sine, %80’i %80’ine vb. sahiptir. Zaman içinde eğrinin tam eşitlik doğrusundan uzaklaşması, o ülke için gelir dağılımının bozulduğuna işaret eder.

Dikey eksende milli gelirin birikimli yüzdeleri % 20’lik paylar halinde; yatay eksende ise nüfusun birikimli yüzdeleri % 20’lik dilimler halinde gösterilir. Bu iki eksenin karşılarına aynı uzunlukta tamamlayıcı eksenler çizilmesiyle oluşturulan karenin sol alt köşeden sağ üst köşeye olan köşegeni mutlak eşitlik doğrusunu ifade eder. Bu doğrudan sapmalar gelir dağılımındaki eşitsizliğin derecesini ortaya koyar.

Phillips Eğrisi: Ücretlerin tam rekabet koşullarından bağımsız saptandığı varsayılır. Philips Eğrisi’ne göre işsizlik oranının düşük olduğu ekonomilerde enflasyon artar. İstihdam artışı ya da yüksek ücretler piyasada likidite bolluğuna neden olacağı için kısa dönemde enflasyonist etkiler oluşur. İktisatçılar kısa dönem için işsizlik ve enflasyon arasında bir seçim yapmak zorundadır. Orta ve uzun dönemde konjonktür seyrine ve uygulanacak para ve maliye politikalarına göre enflasyon olağan sayılabilecek düzeylere çekilebileceği gibi kontrolden de çıkabilir. Philips Eğrisi uzun dönemde güvenilir analiz yapma imkânı sağlamaz.

Lafer Eğrisi: vergi oranları ile vergi gelirleri arasıda ki ilişkiyi göstermektedir. buna göre vergi oranlarının belirli bir noktaya kadar arttırılması beraberinde vergi gelirlerinide arttırırken belirli bir noktadan sonra vergi oranlarının artmaya devam etmesi beraberinde vergi gelirlerinde düşmeyi getirecektir.

yani vergi oranı %0 iken vergi gelirleri 0 dır.vergi oranları %100 iken vergi gelirleri yine 0 dır çünkü bu durumda ekonomik bireyler üretim yapmayacaklardır.optimum vergi oranının uygulanması ile vergi gelirlerinin artacağını öne sürmektedir. türkiye için yapılan araştırmalar bize türkiyede uygulanan vergileme oranlarının optimum noktanın sağında yani yüksek olduğunu göstermektedir. burdan çıkan sonuç ise, yıllardır vergi toplayamamakdan şikayet eden devletin biraz kafayı çalıştırması ve bazı şeyleri kitabına göre uygulaması gerektiğidir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir