Finans, Muhasebe, Vergi...
İstatistik

Ki Kare Homojenlik Testi

x2 bağımsızlık testi iki değişken arasında bağımsızlık olup olmadığının araştırılmasına dayanırken homojenlik testleri iki ya da daha fazla bağımsız rassal örneğin aynı ana kütleden gelip gelmediğinin test edilmesinde kullanılır.

Test için hipotezler şu şekilde oluşturulur:

H0: Homojenlik vardır (örnekler aynı ana küleden gelmiştir).

H1: Homojenlik yoktur (örnekler farklı ana külelerden gelmiştir).

 

Karar aşamasında, x2 bağımsızlık testinde olduğu gibi hareket edilir. Yani;

x2 < x2a ise H0 reddedilemez (homojenlik vardır);

x2 > x2a ise H0 reddedilir (homojenlik yoktur).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir