Finans, Muhasebe, Vergi...
Satış

Kişisel Vizyon

Geleceğe ilişkin bir vizyonunuz var mı? Yok­sa zamanınızı şimdi ve burada, so­run çözmek ve işlerinizi tamamla­mak için harcamayı mı tercih edi­yorsunuz? İstenen geleceğin hayalini kurmak ile günlük gerçeğin içinde yaşamak arasındaki dengeyi kurmak güç iştir. çoğumuz bu iki durumdan birine yöneliriz. Çok azımız dengeyi bulur ve sürdürür. Günlük gerçekler­le başa çıkma gereği ile kim olmak,ne yapmak ve neye sahip olmak is­tediğimize ilişkin anlamlı bir vizyon geliştirmek arasında bitmeyen bir savaş sürer gider.

Varolan Gerçekliğin İçinde Kaybolmadan Birey Olmak
Aşağıdaki beş aşamadan oluşan egzersiz böyle bir dengeyi kurabil­menizde size yardımcı olacaktır.

1. Gevşeyin: Rahatsız edilmeyece­ğiniz sakin bir yer bulun. Birkaç ka­ğıt ile bir kalem alarak oraya çekilin. Rahatça oturun. Gözlerinizi kapatın. Birkaç kez derin soluklar alıp verin ve tüm gerginliklerinizden kurtulun.

2. Bir başlama noktası seçin: Eğer günlük gerçek içinde yaşamayı ter­cih ediyorsanız işe oradan başlayın. Kendinize sorun: Hangi konularda kontrol bende ve neleri değiştirmek isterdim? Bu soruyu, yaşamınızın tüm yönleri için sormaya devam edin: aile, kariyer, sağlık, ev, para, mal varlığınız, hobileriniz, ilgi alan­larınız, manevi.gelişme ve toplumsal ilişkiler.

Eğer vizyon geliştirme yaklaşımını tercih ediyorsanız kendinizi bugün­den beş yıl sonraki durumunuzda hayal edin ve yaşamınızın tüm yön­lerinin uyum içinde olduğu kusursuz bir günün nasıl olabileceğini gözü­nüzün önüne getirmeye çalışın. Sa­bah yatağınızdan kalkarken yaşamın tüm yönlerinin gün boyunca en çok istediğiniz biçimde akıp gideceğini bildiğinizi ve gece yatarken de yaşa­dığınız güzellikler için minnettar olacağınızı düşleyin. Bunları san­ki şu anda yaşıyormuşsunuz gibi hayal edin ve tanımlamak için de şimdiki zaman ifadeleri kullanın.

Şimdi de yazmaya başlayın! Vizyonunuzu ya da günlük gerçe­ğinizi sözcüklere dökmeye çalışın.

3. Önceliklerinizi belirleyin: İs­ter günlük gerçeğinizle ilgileniyor ve onu değiştirmeye çalışıyor olun, ister yeni bir gelecek düşle­yin, önceliklerinizi belirlemek zo­rundasınız. Yaşamınızın her bir yönünü diğer yönleri ile karşılaş­tırın ve bir seçim yapın. Sizin için A; B, C, ya da D'den daha mı önemli? Tüm bunları gözden ge­çirin ve öncelikli alanlarınızın bir listesini çıkarın. Öncelik sırala­manızda aşağılarda yer alan bir alan ile hemen değil, daha soma ilgilenebilirsiniz.

4. Plan yapın ve harekete ge­çin: Listenizdeki ilk maddeyi ele alın ve o konuda bir plan gelişti­rin. Eğer söz konusu madde para ise, bir finans danışmanıyla görü­şün. Konu kariyeriniz ise güven­diğiniz bir arkadaşınız ya da sizin kariyer hedeflerinizi anlayan bi­riyle konuşun. Konu ne olursa olsun o alanda uzman bir danışman, akıl hocası ya da profesyonelle konuşun. Kitapları ve eğitim programlarını araştırın ve bunlar­dan yararlanın. Her ne yapacaksa­nız başlayın. Planınızı geliştirir ve uygularken yaşamınızın diğer yönlerinin de işin içine gireceğini göreceksiniz. Bu diğer alanlar üzerinde çalışırken, önceliklerini­ze odaklanmayı sürdürün.

5. Gözden geçirin ve gerekli de­ğişiklikleri yapın: Planınızı dü­zenli olarak gözden geçirin, yaşa­mınızın diğer yönleriyle yavaş ya­vaş bütünleşmesini sağlayın. Pla­nınız ile planınıza bağlı olarak gi­riştiğiniz hareketler zaman içinde birbiriyle bütünleşecek ve yaşa­mınızın pek çok yönünü bir arada yansıtacaktır. Yılda en az bir kez olmak üzere planınızı bütün ola­rak gözden geçirin ve öncelikleri­nizde gerekli ayarlamaları yapın. Bunu yaparken hem yaşamınızın gerekli noktalarına daha iyi odak­lanacak hem de bu dünyanın kar­maşık sorunlarını daha iyi anlaya­caksınız.

Hayallerin çoğu hayal olarak kalır. Oysa birtakım somut hedef­ler belirlemek ve harekete geç­mek hayallerin gerçeğe dönüşme­sini sağlar. Hedef, ciddiye aldığı­mız bir hayaldir. Kişisel vizyonu­nuzu gerçekleştirmek herkesin sa­hip olamadığı bir azim ile hedef­lerinizi gerçekleştirme kararlılığı­nı gerektirir.  

Kaynak: Excellence – Kasım 2004 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir