Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi

Kaynak kullanarak hisse alım satımı vergiye tabi tutulur

SORULAR SORUNLAR VE YANITLARI HİSSE ALIM SATIMISORU: Zaman zaman banka kredisi de kullanarak hisse senedi alım-satımı ile uğraşıyorum. Yaklaşık üç yıldır sürdürmüş bulunduğum bu iş içerisinde yine bana itimat eden birkaç ticari faaliyet sahibi kişiler içinde bu tür işlere aracılık etmiş oldum.Konunun mükellefiyet tesis ettirme açısından zorunluluk olup olmadığı konusunun da tereddüde düştüm. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?YANIT: Kural olarak gerçek kişilerin hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlarının değer artış kazancı olarak kabul edilebilmesi için, yapılan işin öncelikle herhangi bir organizasyonu gerekli kılmaması, süreklilik arzetmemesi, sadece kendiniz için alım-satım yapmanız ve bu işler için banka kredisi kullanmamış olmanız gerekmektedir.Gelir Vergisi Yasası’nın 37 inci maddesinde yer alan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.”Aynı yasa maddesinin 5 inci bendi uyarınca da “Kendi n…

Tarih: 02/20/2008

Devamını Okuyunuz (Kaynak)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir