Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Kar Dağıtım Tablosu

Kâr Dağıtım Tablosu işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. Bu tablo, öıellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından ödenecek vergilerin, ayrılacak yedeklerin ve ortaklara dağı­tılacak kâr paylarının açıkça görülmesi için düzenlenir. Ayrıca bu tab­lo yardımıyla şirketlerin hisse başına düşen kârları ve hisse başına düşen temettü tutarları hesaplanmış olur.

Kâr dağıtım tablosu düzenlenirken dönem kârından apılacak dağıtımla yedeklerden yapılacak dağıtım ayrı ayrı gösterilir. Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettü­ler, ayrılan 1. ve 2. tertip yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar açıkça belirtilir. Dönem kârının dağıtımında, imtiyazlı payların bulunması durumunda imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kâr payları gösterilir. İşletme katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil veya kâr zarar ortaklığı belgesi gibi fınans­man senetleri ihraç etmiş olması durumunda, bu senet sahiplerine ödenen paylar da kâr dağıtım tablosunda yer alır.

Kar Dağıtım Tablosu 

  Cari Dönem
A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI  
    1- Dönem Karı  
    2- Geçmiş Yıllar Zararları (-)  
    3- Ödenecek Vergiler (-)  
        -Kurumlar Vergisi (-)  
         -Gelir Vergisi Kesintisi (-)  
        -Diğer Vergi ve Benzerleri (-)  
    4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)  
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI  
5- Ortaklara Birinci Temettü  
    -Adi Hisse Senetleri Sahiplerine  
    -İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine  
6- Memur ve İşçilere Temettü  
7- Yönetim Kuruluna Temettü  
8- Ortaklara İkinci Temettü  
    -Adi Hisse Senedi Sahiplerine  
    -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  
9- İkinci Tertip Yasal Yedek  
10- Statü Yedekleri  
11- Özel Yedekler  
OLAĞANÜSTÜ YEDEK  
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM  
1- Ortaklara Pay  
    -Adi Hisse Senedi Sahiplerine  
    -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  
2- Memur ve İşçilere Pay  
3- Yönetim Kuruluna Pay  
C- HİSSE BAŞINA KAR (YTL/%)  
    -Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%)  
    -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%)  
D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI  
    -Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%)  
    -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%)  

KAR DAĞITIM TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI:

Bu bölümde dönem kârının dağıtımı yer alır.

1 – Dönem Karı: Gelir tablosunda verği ve yasal yükümlülüklerden önceki kardır.

2 – Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler: Dönem karı üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülükleri kapsar.

3 – Geçmiş Yıllar Zararı: Zararla kapanmış geçmiş faaliyet dönemlerinden gelen zararları ifade eder.

4 – Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken % 5 birinci tertip kanuni yedek akçeyi ifade eder.

5 – İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar: Mevzuat gereği dönem kârından işletmede alıkonacak ihtiyat veya karşılıklar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi işletmenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan fonlar.

6 – Ortaklara Birinci Temettü: İşletmenin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana sözleşmesi gereği ortaklarına dağıtacağı birinci tertip temettüdür.

7 – Personele Temettü: Genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettüdür.

8 – Yönetim Kuruluna Temettü: Genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerine dağıtılması kararlaştırılan temettüyü kapsar.

9 – Ortaklara İkinci Temettü: Genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılması kararlaştırılan ikinci tertip temettüdür.

10 – İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili hüküm uyarınca ortaklara % 5 birinci temettü hariç, kalan karın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda biridir.

11 – Statü Yedekleri: Ana sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedekleri kapsar.


12 – Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Karlar): İşletmede olağanüstü durumlar dikkate alınarak bırakılan yedek veya geçmiş dönemle ilgili dağıtım konusu yapılmayan karları ifade eder.
 

13 – Diğer Yedekler: Genel Kurul kararıyla ayrılan diğer yedeklerdir.

14 – Özel Fonlar: Çeşitli mevzuat hükümleri gereği işletmede bırakılan fonlardır.

B – YEDEKLERDEN DAĞITIM:

Bu bölümde geçmiş yıllarda ayrılmış yedek ve dağıtılmamış karlardan yapılan dağı­tım yer alır.

1 – Dağıtılan Yedekler: Geçmiş yıllarda ayrılmış ve bu dönem dağıtılan yedekleri kapsar.

2 – II. Tertip Yasal Yedekler: Dağıtılacak yedek ve geçmiş yıl karlarının onda birini ifade eder.

 

3 – Ortaklara Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan ortaklara ödenecek kısmı kapsar.

4 – Personele Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan personele ödenecek kısmı kapsar.

5 – Yönetim Kuruluna Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan yönetim ku­ruluna ödenecek kısmı kapsar.

C· HİSSE BAŞINA KÂR:

Dağıtım konusu kardan hisse başına düşen pay burada yer alır.

D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ:

Dağıtılan kardan pay alanlara düşen kısım burada yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir