Finans, Muhasebe, Vergi...
Finans

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi be Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları

Özgür ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi İİBF., İşletme Bölümü


Özet

Bu çalışmanın amacı; KOBİ’lerin çalışma sermayesi ve finansal yönetim
uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, Yücel (2001)’in Ege Bölgesi’nin üç ilinde
kurulu KOBİ’leri araştırmak için geliştirmiş olduğu soru formu, eklemeler yapılarak,
Ankara ilinde faaliyet gösteren 111 işletmeden oluşan bir örneklem üzerine uygulanmıştır.
Farklı sonuçların gözlemlendiği araştırma bulgularına göre; KOBİ’lerin yatırım projelerini
değerlendirirken geri ödeme süresini daha çok kullanmakta, yatırımların finansmanı
açısından tercihlerinde banka kredileri özkaynakların önüne geçmekte, çalışma sermayesi
yönetiminde nakit bütçesi ve ödenmeyen borçların izlenmesine önem vermekte oldukları
saptanmıştır. Ancak leasing ve faktoring gibi yeni tekniklerden yararlanma oranlarının
düşük olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, KOBİ’lerin işe başlarken çoğunlukla
özsermayelerini kullandıkları ve sözkonusu firmalarca sabit yatırımların finansmanında
hangi kaynakların ağırlıklı olarak gözönünde bulundurulmakta olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Finansal Yönetim

Devamı: http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/170.pdf 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir