Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin Gönderilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

2 Mart 2013 tarihli ve 28575 sayılı Resmi Gazete’de "İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Yeni düzenleme:

(1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.”

Bu değişiklikle, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde ‘01-İstirahatlı kodu‘ ile bildirilen 4/a sigortalılar için, ayrıca çalışamazlık kaydı girilmesine gerek kalmamıştır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresi takip eden ayın 23’üne kadar olduğundan, halihazırda Kurumca (SGK) tebligat yapılmış olan işverenlerin çalışamazlık kayıtlarını, hak edilen istirahat süresini takip eden 5 işgünü içinde, elektronik ortamda Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir