Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor

119 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan yeni düzenlemeye göre; indirimli orana tabi teslimlerin gerçekleşmiş olduğu cari yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da iadesi gerçekleşmeyen iade alacaklarının, en erken iade talebinin yapıldığı dönemi izleyen dönemde, en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede “indirimler” kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Buna göre 2012 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, en geç 2013 takvim yılı Ocak vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin ilgili satırına yazılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Vergi Mevzuat

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor

119 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan yeni düzenlemeye göre; indirimli orana tabi teslimlerin gerçekleşmiş olduğu cari yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da iadesi gerçekleşmeyen iade alacaklarının, en erken iade talebinin yapıldığı dönemi izleyen dönemde, en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede “indirimler” kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Buna göre 2012 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, en geç 2013 takvim yılı Ocak vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin ilgili satırına yazılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir