Kaynak:
 http://www.gib.gov.tr//ilave-istihdama-iliskin-tesvikin-uygulamasina-yonelik-gelir-vergisi-genel-tebligi-seri-no-297-resmi