author Image

İhracattan Doğan KDV İade Alacağının Tedarikçi Firma Vergi Borçlarına Mahsup Talebinden Sonra Bu Tal

Yorum Yap