Özet sunum (İngilizce) UMS 1 Özeti kısaca UFRS finansal tablolar, bunların amacı, finansal durum tablosuna genel özellikleri ve görünüm, kapsamlı gelir ve özkaynak değişim tablosu