Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme

İşletmenin Misyonu

Misyon, uzun dönemli bir amaçtır. Paylaşılan ortak değer ve inançlardır. İşletmenin sadece tepe yönetimini değil, çalışan herkesi (işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar) ilgilendirir.
 
Misyon, bir işletmenin varlığının temel amacı da diyebiliriz. Gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür denebilir. Organizasyonun misyonunu ifade eden açıklamaların nasıl olması gerektiği konusunda bir standart olmamakla beraber en azından aşağıdaki konularla ilgili ne düşündüğünü belirtmiş olması gerekir.

 • Organizasyonun genel felsefesi ve iş yapma felsefesi,
 • Organizasyonun kendisini nasıl gördüğü,
 • Hangi pazara hizmet sunulacağı,
 • Üretilecek temel mal ve hizmetlerin neler olduğu,
 • Kullanılacak temel teknolojiler, neler olduğu,
 • Genel olarak vermek istediği imajın neler olduğu,

Firmalarda vizyon problemi beraberinde yeni amaçlar ve hedefler getirirken, yöneticiler için misyon tabiri bu hedeflere ulaşmak için geçerli davranış değişikliği anlamına gelir. Burada çalışanlara birtakım mesajlar iletirken ulaşılmak istenen hedefler ise;

 • Yüksek kârlılık,
 • Çalışanların katılımı ve bağlılığı,
 • Daha iyi karar verme mekanizmalarını oluşturma,
 • İki yönlü komünikasyon geliştirilmesi,
 • Vizyon değişimi,
 • Ortak bir firma sloganı oluşturma olarak sıralanabilir.
Örneğin, Levi Strauss'un misyonu, markalı hazır giyim ürünlerini uluslararası alanlarda pazarlayacak kârlı ve sorumluluk sahibi bir ticari başarıyı devam ettirmektir. Tabii ki, her işletme bu şekilde başarılı bir misyona sahip değildir. Bazı yöneticiler mevcut (statik) değerleri sürdürmeye çalışırlar.
 
Bazı kavramlar misyon ile karıştırılabilmektedir. Vizyon, geleceğe yönelik gerçekleştirilebilir amaç ve hedefleri ifade etmektedir.Misyon, gelecekte ulaşılması istenen hedefe (vizyona) yönelik görev ve kararlılık ifadesidir. Strateji, geleceğe nasıl ve hangi yollardan ulaşılacağını gösteren genel bir planlamadır.Aksiyon, belirlenen stratejiler çerçevesinde izlenecek yollardır.
 

Kaynak:

Ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin olmazsa olmazları-Muhittin Şimşek
satisveliderlik.com
humanresourcesfocus.com

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir