Finans, Muhasebe, Vergi...
Uncategorized

İşletme Portalı

Bu Websitesi katkılar sonucunda hayata geçirilmiş tamamen öğrencilerin çalışmaları ile oluşturulmuştur. Site çoğunluk olarak işletme öğrencilerinin ders notları ve derlemelerinden oluşturulmaya çalışılmıştır.

Powered By Akademikcozum.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Gelişmeler

İşletme Portalı

Ã�þletme-Portali.com yayýn hayatýna baþladý. Ã�imdi içerik olarak hazýrlýk aþamasýndayýz. Bu süreç içerisinde içeriðin bölümleri ve içerik belirlenecek. Çalýþma süresi zarfýnda ekip oluþturmayý hedefliyoruz. Ekip elemanlarýný kendi içeriðini kendi baþýna yüklemesi, þekil ve tasarým olarak ayarlarý düzenleyebilmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacaðýz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir