Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

İşle ilgili ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar

GVK'nun 40/3. maddesinde, işle ilgili olmak şartı ile sözleşmeye, ilama veya kanun emrine dayanarak ödenen zarar, ziyan ve tazmi­natlar safi kazancın tesbitinde indirilmesi gereken giderler olarak be­lirtilmiştir.

Bunlarla ilgili harcamaların gider yazılabilmesi için önce işle ilgili olmaları, daha sonra bir sözleşmeye, ilama ve kanun hükmüne dayandırılmış olmaları gerekmektedir.

İşle ilgili olması, o harcamanın işletme ile ilgisinin açık ve belirgin olması anlamındadır. Bunun yanında yapılan harcamanın işletme sa­hibinin kusurundan kaynaklanmış olmaması veya GVK'nun 41. mad­desinde belirtilen diğer kanunen kabul edilmeyen giderlerden olma­ması gerekir.

İşletme sahibi zarar, ziyan veya tazmini gerektirecek olayın doğmaması için kendisine düşen gerekli tedbirleri almış olmalıdır. Sözleşmede ceza şartı olarak konulan tazminatlar işletme sahibi­nin kusurlu olup olmadığına bakılmadan gidere yazılır.

Danıştay 4. Dairesinin 1972 ve 1973 yıllarında aldığı kararlarda sulh yoluyla ödenen tazminatın gider kaydının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir