Finans, Muhasebe, Vergi...
İstatistik

İşaret Testi

Parametrik olmayan testlerin en eskisidir. Bu testle, normal dağılmayan bir serinin merkezi eğiliminin pozitif mi, negatif mi olduğu anlaşılabilmektedir. Test hem tek taraflı, hem de çift taraflı yapılabilir. Tüm hipotez testlerinde olduğu gibi bu testte de dör aşama vardır:

i)     Hipotezlerin oluşturulması:

H0: m=m0

H1: m≠m0

ii)    Güven olasılığının ya da hata payının belirlenmesi

iii) Test istatistiğinin hesaplanması:

Test istatistiğinin hesaplanması için belirlenen m0 değeri herbir gözlemden tek tek çıkarılır ve altına işareti (+ ya da -) yazılır. Test istatistiği yapılan testin türüne göre (tek taraflı ya da çift taraflı) değişiklik gösterir. Eğer sol taraflı test yapılıyorsa pozitif işaretli farkların sayısı, sağ taraflı test yapılıyorsa negatif işaretli farkların sayısı, çift taraflı test yapılıyorsa pozitif ya da negatif fark sayılarından küçük olanı test istatistiği olarak alınır.

iv)  Karar Alma:

Elde edilen test istatistiği ve örnek/gözlem sayısına karşılık gelen “işaret testi” tablosundaki olasılık değeri, testin ikinci aşamasında belirlediğimiz olasılık değeriyle karşılaştırılır. Eğer bulunan olasılık değeri seçilen güven olasılığından yüksekse H0 reddedilmez. Eğer bulunan olasılık seçilen güven olasılığından küçükse H0 reddedilir.

H0’ın reddedilememesi, seçilen güven olasılığıyla, elimizdeki değerlerin ortalamasının seçtiğimiz m0 değerine eşit olduğunu, reddedilmesi ise ortalamanın seçilen m0 değerine eşit olmadığını gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir