Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

İş Zekası (Business Intelligence)

Günümüzde işletmeler için kullanılabilir bilgi çok önemli bir değerdir. 21. yüzyıl ekonomisinin rekabetçi ortamında, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için bilginin gücünü daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekir. Kurumların bilgiyi kullanma çabalarında ulaşılan son aşama, iş zekâsı uygulamalarıdır. İş zekâsına küçük-büyük tüm işletmelerin ihtiyacı vardır ve iş zekâsı çözümleri karar alma süreçlerinde önemli rol oynar.

Kurum ve kuruluşların karar vericileri, en doğru kararı verebilmek için en doğru bilgilere gereksinim duymaktadırlar. Karar vericilere bilgiye dayalı ilerleme imkânı sunarak, kurumun gelir ve performansını en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen iş zekâsı uygulamaları, tüm kuruluşlara rekabet gücü sağlamaktadır.

Hedefi yüksek performansa ulaşmak olan kurum ve kuruluşlar için bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgileri paylaşmak ve kullanabilmek hayati öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmenin en kolay, pratik ve güvenilir yolu iş zekâsı çözümleridir. İş zekâsı çözümleri, kurum içi ve dışı verileri bir platformda toplayıp analiz etme yeteneğinde olup işletmelerin bilgiyi yönetebilmeleri ve bir değere dönüştürebilmelerine imkân tanır. Dolayısıyla organizasyonların daha yüksek performans düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur, operasyonel verimlilik ve şeffaflık sağlar. Aynı zamanda CRM “Customer Relations Management” , ERP “Enterprice Resource Planning” gibi kurumda şu ana kadar yapılmış olan iş ve BT “Bilgi Teknolojileri” yatırımlarının da etkin geri dönüşüne imkân sağlar.

İş zekâsı uygulamaları sayesinde karar vericiler, stratejik ve operasyonel kararlarında daha doğru ve hızlı adımlar atabilmektedirler. İş zekâsı çözümleri, etkin bilgi yönetimi sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. İş zekâsı çözümleri, başlangıçta daha çok kurum ve kuruluşlarda karar vericilere hitap eden bir çözümler bütünü olarak ortaya çıkmıştır. Halbuki sadece karar vericilerde değil, kurumların her aşamasında iş zekâsı uygulamalarına ihtiyaç vardır ve her aşamada kritik bir öneme sahiptir.

İş zekâsı uygulamalarıyla,  verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir. İş zekâsını bir süreç olarak düşünürsek; veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde gerçek bir iş zekâsından bahsedilebilmektedir.

Süleyman YAĞCIZEYBEK
 
Kaynak: www.kurumsalperformans.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir