Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

İş Stratejisini Planlanması

Strateji kavramı işinize bakış şeklinizi değiştirir. Stratejik düşünme yeteneği işin bulunduğu endüstriye, rakiplerine ve hem kısa hem de uzun vadede iş ortamına dair kapsamlı bir analizi gerektirir.

Strateji bir şirketin hedeflerini gerçekleştirme planıdır. Şirket yönetimleri ne istediklerini ve oraya nasıl ulaşacaklarını açık bir şekilde bilirler. Örneğin, eğer soru ‘Buradan ne yöne gideceğim’ ise cevap nereye gitmek istediğinize bağlıdır. Eğer sonuç nereye gittiğimin önemi yoksa o zaman da cevap ne yöne gideceğinizin önemli olmamasıdır. Şirketler iyice düşünülmüş stratejik planlara ihtiyaç duyarlar, yoksa kaçınılmaz olarak pazarın kurbanı olurlar. Hâlbuki kazananlar pazarı şekillendirenlerdir.

Stratejik planlar standart değildir. Pazarlama planlarının ürünlere uyması gibi organizasyona uymalıdır. Stratejik planlama iki aşamadan oluşur. Formasyon ve uygulama. Şimdi size 7S modeli denilen modeli anlatacağım:

>>Structure/Yapı

>>Systems/Sistemler

>>Skills/Beceriler

>>Staff/Personel

>>Strategy/Strateji

>>Style/Stil

>>Statement of the Mission/Şirket Misyonunun İfadesi

Bir organizasyonun değişme becerisi ölçülebilir ve bu S faktörlerinin hepsi birbirini tamamlıyor olmalıdır. Aslında temelde pazarlama planından farklı değildir. Pazarlama planı da içte tutarlı olmalı ve birbirini destekler olmalıdır. 7S modeli bir kişinin düşüncelerini karmaşık problemleri tanımlamak ve çözmek için kullanabileceği faydalı bir araçtır.

Structure: Bir şirketin yapısı stratejik planlamasını ve değişme becerisini etkiler. Şirketin yapısı müşteri veya coğrafi odaklı olabilir. Örneğin eğer bir şirket müşterilerine daha çabuk tepki vermek için stratejisini değiştirmeye karar verirse yeni bir müşteri yapısı benimsemesi gerekir. Bu yeni yapı şirketin tüm becerilerini müşterilerin belirgin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanalize edecektir.

Systems:
Şirketin üreticileri bir şirketin sistemleri olarak tanımlanırlar.Şirket pazarda büyük bir meydan okumayla karşılaştığında yönetimin faaliyetleri müşterileri ve rekabet hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır ki, durumun ciddiyetini belirleyebilsin. Pazar araştırması ve satış izleme sistemleri müşteriler hakkında bilgi sağlayabilir. Rakiplerle ilgili istihbarat sistemleri diğer şirketlerin neler yaptıkları ile ilgili bir fikir verebilir.

Skills: Personelin becerileri işe alınma esnasında işveren tarafından test edilir.

Staff: İnsan yoksa şirket de yoktur. İnsan kaynakları sistemi; takdirnamaler, eğitim, maaşlar, motivasyon, moral ve davranış gibi maddi olmayan şeylerden oluşur. Şirketler ancak motive adilmiş bir iş gücü ile rekabet edebilir.

Strateji:Strateji bir şirketin müşteri ve piyasa yapısında meydana gelecek olası değişimlere tepki vermek üzere planlayacağı hareketlerdir.

Style: Davranışların genelinde olan kültür ve stil, düşünceler, inançlar ve semboller zaman içinde çalışanların ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Mission: Şirketler sık sık hedeflerini anlatırlar. Misyon açıklaması kısa ve tam olmalıdır. Hedefleri ifade etmeli ve öncelikleri vurgulamalıdır.

Kaynak: Dünya Gazetesi / Arif Uğur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir