Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

İş Planının Başlıkları

İş planıyla ilgili buraya kadar anlatılanların ışığında, tipik bir iş planını oluşturan başlıklar aşağıda sıralanmıştır.


Yönetici Özeti

Şirketin Tanımı

 • Hukuki Yapısı
 • İşin Tanımı ve Geçmişi
 • Şirketin Mevcut Durumu
 • Geleceğe Dönük Planlar
 • Ana Yönetim Yapısı

Vizyon ve Misyon

 • Şirketin Misyonu
 • Şirketin Vizyonu
 • Kurumsal Değerler ve Yaklaşım

Strateji Özeti

Ürün ve Hizmetlerin Tanımı

 • Ürün ve Hizmetilerin Özeti
 • Ürün ve Hizmetlerin Avantajları
 • Ürün ve Hizmetlerin Özellikleri
 • Ürün Geliştirme Faaliyetleri

Sektör Analizi

 • Sektörün Genel Durumu
 • Sektörün Önde Gelenleri
 • Sektörün Eğilimleri ve Büyüme Potansiyeli

Hedef Pazar

 • Pazar Yapısı ve Göstergeleri
 • Pazar Eğilimleri ve Büyüme Potansiyeli
 • Pazar Büyüklükleri

Pazarlama Planı

 • Pazarlama Stratejileri
 • Pazarlama Taktikleri
 • Pazarda Konumlandırma
 • Halkla İlişkiler

Satış Planı

 • Satış Stratejileri
 • Satış Süreçleri
 • Satış Ekibi
 • Dağıtım Kanalları

Rekabet Analizi

 • Rekabetin Durumu
 • Pazar Payı Analizleri
 • Rakipler
 • Rekabet Avantajları
 • Pazara Girişteki Engeller

İşletim Planı

 • İşletmenin Yeri
 • İşletmenin Sahibi
 • Ekipman
 • Satın Alma Politikaları
 • Üretim Politikaları
 • Kalite Kontrol Ölçütleri
 • İdari Prosedürler
 • Personel ve Eğitim
 • Yönetim Kontrol Sistemleri
 • Organizasyon Yapısı

Yönetim Ekibi

 • Üst Yönetim
 • Yönetim Kurulu

Danışma Kurulu

Profesyonel Hizmet Sağlayıcılar

Finansal Plan

 • Finansal Özet
 • (varsa)Yatırım Talebine İlişkin Bilgiler
 • Fon Kaynakları ve Kullanımı
 • Finansal Projeksiyonlar
 • Finansal Varsayımlar
 • Geçmişe Ait Finansal Verilere
 • Finansal Oranlar

Ekler

 • Ürün Numuneleri/Resimleri
 • Yöneticilerin Özgeçmişleri
 • Hukuki Belgeler
 • Diğer Önemli Bilgiler

  Kaynak:
  http://www.focusinnovation.net, Şirin Elçi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir