Finans, Muhasebe, Vergi...
Risk Yönetimi

İç Denetim ve İç Kontrol

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
 

İç Kontrol ; şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından oluşturulan bir süreçtir.

İ
ç Kontrol Sistemi
ile aşağıdaki hedeflerin elde edilmesi amaçlanır.

         ·         Faaliyetlerin etkin ve verimli sonuçlar üretmesi
        
·         Mali bilgilerin güvenilir olması
        
·         Yasa ve yönetmeliklere uygun çalışılması


İç Kontrol Ortamı ;
şirketlerin kontrol bilincinin seviyesini gösterir ve aşağıdaki temel unsurlardan oluşur. Bu unsurlar genişletilebilinir.

İç kontrol sistemi, şirketlerdeki tüm faaliyetlerin yönetiminin arkasında işleyen kontrol örgüsü olarak adlandırılabilinir. 

KOBİ’lerde etkili bir iç kontrol ortamı yönetici ve çalışanların kendi kontrol sorumluluklarını – yetkilerini anladıkları ve yerine getirdikleri zaman oluşmaktadır.

İç Denetim; şirketin faaliyetlerine katma değer sağlamak ve geliştirmek için  tasarlanan bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim şirkete, risklerin yönetilmesinde, kontrolünde ve kurumsal yönetim etkinliğinin arttırılmasında sistemli ve disiplinli bir yaklaşım sağlayarak hedeflerin elde edilmesine yardımcı olur.

İç denetim
şirket içerisinde etik kurallardan ayrılmadan bütünün bir parçası olup yönetimin belirlediği kurallar çerçevesinde etkili bir denetimi kabul edilebilir bir maliyet ile gerçekleştirir.

Kaynak: Dosa Danışmanlık Sistem Analizi Eğitim

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir