Finans, Muhasebe, Vergi...
Risk Yönetimi

İç Denetim Ekibinin Kurulması

İç denetim uygulamalarının yürütülebilmesi için:

>>İç Kaynaklar – Organizasyon denetim faaliyetleri için kurum içinde İç Denetim Departmanı oluşturabileceği gibi süregelen görevlerde bir kısım denetim uygulamalarını görev tanımına ekleyebilir (çevresel, güvenlik vs. riskler için).  İç Denetim Departmanı diğer bölümlerde çalışan personeli de denetim ekiplerinin bir parçası olarak bünyesinde bulundurabilir.

>>Belli Bir Yöneticiye Raporlama Yapan Tamamen Dışarıdan Yürütülen Denetim Fonksiyonu – Organizasyon denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla harici bir denetim firması ile anlaşır. Bir kısım şirketlerin iç denetim fonksiyonlarının dış denetçiler tarafından yürütülmesi kanun ya da yönetmeliklerle yasaklanmış olabilir.

>>Yukarıdaki Metotların Birleşimi – Organizasyon bir kısım özellikli işler için dışarıdan uzman şirketlerle anlaşılabileceği gibi dışarıdan bir ya da iki uzman ile anlaşabilir ve proje ekiplerinde iç denetim elemanları bulundurabilir. Yönetim Kurulu, üst yönetim ve düzenleyici otoritelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tüm önemli iç denetim aktiviteleri atanan bir yönetici (örneğin İç Denetim Yöneticisi) tarafından koordine edilir.

Önerilen Uygulamalar
>>İç denetim fonksiyonunu yerine getirecek elemanların sayısı onaylanan denetim planında belirlenen faaliyetler için gerekli olan becerilere sahip kişi sayısına göre belirlenir.

>>İç Denetim Yöneticisi, üst yönetim ve denetim komitesi ile görüş alışverişinde bulunarak en maliyet azaltıcı iç kaynaklar ile dış kaynaklardan sağlanacak denetçi karışımını belirler.

>>İç denetim fonksiyonunun genişliği benzer organizasyonların en iyi uygulaması esas alınarak belirlenir.

>>Denetim Komitesi, yıllık denetim planının bir parçası olarak, kaynakların uzmanlığını ve uygunluğunu gözden geçirir ve ölçer.

>>Gerçekleştiği takdirde, Denetim Komitesi, dış denetçi firmaların anlaşmalarını da gözden geçirerek onaylar ve hizmetin verimliliğini izler.

Kaynak: www.tide.org.tr
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir