Bir işletmede kullanılacak hesapların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda sistemli ve gruplaşmış olarak yer aldığı listeye hesap planı denir .Hesap planı düzenlenirken şu noktalara dikkat edilmelidir.

 1- Bilanço ve gelir tablosunun aydınlatıcı ve çabuk düzenlemesini sağlamaktadır.

 2- Gerektiğinde istenilen ana hesaplar ve yardımcı hesaplar açıklanabilmelidir.

 3- Hesap planının yapısı her değişiklikte bütünü etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir

     1994 yılından itibaren Tek Düzen Hesap Planı uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

 

 Tek düzen hesap planına göre hesaplar 9 ana gruba ayrılılar:

1-Dönen varlıklar

2-Duran varlıklar

1-     Kısa vadeli yabancı kaynaklar (kısa vadeli borçlar)

2-     Uzun vadeli yabancı kaynaklar (uzun vadeli borçlar)

3-     Öz kaynaklar

4-     Gelir tablosu hesapları ( gelir ve gider hesabı)

5-     Maliyet hesapları (Üretim işletmelerinde)

8-    Serbest

9-    Nazım hesaplar