Finans, Muhasebe, Vergi...
Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Çalışmaları

Ne iş yaparsak yapalım, hangi iş kolunda çalışırsak çalışalım, halkla ilişkiler çalışmaları mutlaka 4 adımdan oluşmaktadır. Bunları kısaca inceleyecek olursa;

Araştırma, İnceleme: Sorunların tespiti, çalışmalarda yardımcı olacak verilen elde edilmesi, her türlü gerekli bilgi ve dokümanın toplanması, kurum içi ve kurum dışı insanlarla görüşmeler.

Strateji Belirleme ve Planlama: Toplanan veriler ve araştırma sonuçlarına göre yapılacak çalışmaların yönünü, hedeflerini ve alınmak istenen sonuçların saptanmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi ve planlamanın yapılması… Ve tabiî ki her bir uygulamaya geçecek çalışmanın projelendirilmesi. 

Uygulama: Hazırlanan plan ve programa göre saptanan zamanda/zaman dilimi içinde ve kabul edilen bütçe çerçevesinde konuya uygun, hedeflene kitlelere, istenilen mesajların en iyi şekilde iletilebileceği uygun iletişim araçları ve ortamları da seçerek yapılacak çalışmalara geçilmesi.

Değerlendirme: Bu çalışmalar uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama sonrası olmak üzere 3 değişik aşamada yapılabilir. Değerlendirme çalışmalarının yapılmasındaki asıl amaç yapılan çalışmalardan alınacak sonuçlardır. Yani uygulanan plan ve programların hedef kitleler üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin araştırılması, hazırlanan ve izlenen stratejinin amacına ulaşıp ulaşmadığı, çalışmaların geri dönüşümlerinin neler olduğu saptanır. Alınan sonuçlar sadece bunlarla da kalmayıp, alınan sonuçlara göre yeniden yapılacak çalışmaların, yöntemlerinin, amaçlarının yeni amaç ve stratejilerinin belirlenmesine de yarar sağlar.  

Kaç Çeşit PR Vardır?
PR çalışmaları genel olarak baktığımızda 4 şekilde yapılır;

Kurumsal PR:  Kurum içi (Yöneticiler ve personeli kapsar), kurum dışı (Müşteriler ve iş yapılan çevreleri kapsar)

Stratejik PR:
Bu PR çalışmaları daha çok bir kişi, firma, kurum, kuruluş, marka, fikir, ya da ülkenin bir takım topluluklar karşısında karşılaştığı ya da karşılaşabileceği problemlere karşı yapılan yine yukarıda açıklandığı gibi 4 adımda gerçekleştirilen faaliyetlerde olabilir ki kriz durumlarını da bu kategoriye sokabiliriz.

Marketing PR: Halkla ilişkilerin pazarlama ile birleştirilmiş hali.

PR kampanyaları:
Çeşitli etkinlikle, sponsorluk, yarışmalar, toplumsal – sosyal vs… içerikli vs… kampanyalar… Bu kampanyalar aynen reklam kampanyaları gibidir.

Kaynak: Mehmet Ak’ın "Marka Yönetimi" adlı kitabından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir