Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme'de Lisans derecesi (BA) veren bir program sunmaktadır. İşletme Bölüm’ümüzün amacı Türkiye’de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Bölümümüze her yıl ÖSS sınav sonuçlarına göre ilk %1.8’lik dilim içersinde bulunan 100 yeni öğrenci katılmaktadır. Lisans programımızda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerimizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçmeleri, geçememeleri durumunda bir yıl süreli İngilizce  Hazırlık Programına devam etmeleri zorunludur.

Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
işbirliği sağlanacak olan kamu ve özel sektöre girişimci ruhu yüksek yönetici kadrosu yetiştirmeye katkıda bulunmak.
 
Vizyonumuz

İşletme Bölümünün geleceğini düşündüğümüzde özellikle son yıllarda gerçekleştirilen eğitim ve araştırma alanlarında yüksek ivme ve personel politikası ile Türkiye’nin önde gelen İşletme Bölümü olabileceğini kabul etmekteyiz. Ulaşılacak bu başarıda doğal olarak Hacettepe Üniversitesinin toplumdaki pozitif ve yaygın imajının da katkısı olabileceğini düşünmekteyiz.

Bu çerçeve içerisinde, ileride işletme öğrencilerinin ilk sırada tercih ettikleri bir bölüm olmak istiyoruz. Ayrıca,  çok iyi kalitede Eğitim ve Araştırma faaliyetlerinin gerçekleştiği ve ulusal  ve uluslar arası alanda övgüyle söz edilen ve bir kere ziyaret etmek için herkesin can attığı bir bölüm olmayı düşlüyoruz.

Yukarıda belirtilenler ışığında İşletme Bölümünün Vizyonunu aşağıdaki gibi belirledik.

Küresel perspektif içerisinde, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan, yüksek kaliteli eğitim ve araştırma sağlayarak işletme öğrencilerinin öncelikli tercih ettiği uluslar arası platformda tanınan, saygın imaj sahibi bir bölüm olmak.

Misyonumuz

 Bölümümüzün vizyonuna ulaşabilmesi için misyonumuzu şöyle ifade ettik.

 Nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarını çekerek, bilgi ve teknolojiye dayalı etkin yöntemler uygulayarak, küresel perspektif içerisinde ülke kalkınmasını sağlayacak sürekli işbirliği sağlanacak olan kamu ve özel sektöre girişimci ruhu yüksek yönetici kadrosu yetiştirmeye katkıda bulunmak.

 
Paylaşılan Değerlerimiz

 Yukarıda belirttiğimiz stratejik misyonumuzu gerçekleştirebilmek için bölüm çalışanları olarak hepimiz aşağıdaki ilkelere ve değerlere sıkı sıkıya bağlı hareket etmeliyiz.

Sürekli gelişme ve öğrenme: Akademik yaşamda nihai hedefin bilgi üretme ve bu bilgiyi benimsetme olması nedeniyle sürekli gelişme ve öğrenme kaçınılmazdır.

 Katılımcı bir ortamda işbirliği ve ekip çalışması: İşletmecilik çok disiplinli bir alandır. Dolayısıyla, anabilim dalları arasında birlikte yürütülmesi gereken araştırmalar benimsenmelidir. Bu amaçla oluşturulacak ekip çalışmalarının etkiliğini arttırabilmek için yüksek düzeyde bir katılımcı ortamın yaratılması ve sürdürülmesi şarttır.
 
 Eğitim ve Araştırma alanında yenilikçilik ve yaratıcılık: Öğrencilerin ilk sırada tercih etmeleri için doğaldır ki onların Türkiye de en iyi işletme eğitiminin bölümümüzde verildiğine inanmaları gerekir. Bu inancı yaratmak ise, bizim buna inanmamızı gerektirir. En iyi işletme eğitimi öğrencinin teorik alt yapısını güçlendirecek şekilde yaratıcılığını teşvik eden, katılımcı ve uygulamaya dönük olmalıdır. Araştırma alanında ise, özellikle Türkçe işletmecilik literatüründe olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda ‘başı çeken’ konumda olmak durumundayız.

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Yönetsel ve akademik faaliyetlerinin tamamının bölüm çalışanları ve öğrencilerinin gözlemine açık olması; bunun için bölüm içi iletişim kanallarının sürekli açık olması; bölüm çalışanları ve öğrenciler arasında güven duygusunun tesis edilmesi paylaştığımız yönetsel değerlerimizdendir
 
 Liyakat: Bölüm yönetiminin çalışanlar arasında ayrım gözetmeksizin, adalete saygı göstermek, bilimsel yöntemlerle işe almak ve yükselmelerini sağlamak bölümümüzdeki ortak  değeridir.

 Öğrenci ve çalışanlarda güçlü kurum aidiyeti: Hacettepe İşletme bölümünün en iyi işletme bölümü olduğu yönündeki değeri benimsemek suretiyle bu bölüme ait olmanın bir ayrıcalık olduğu yönündeki kimliği kuvvetlendirmek değerlerimiz arasındadır.

 Toplumsal sorumluluk: Yüksek düzeyde mesleki ve ahlaki standartları benimsemek suretiyle toplum içerisinde örnek teşkil etmek; ülkemizin kalkınmasına yardımcı olacak öğrencileri yetiştirmek ve araştırmaları yapmak akademik değerlerimizdendir.

 
http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir