Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansman

Girişim Sermayesi

Burada "Girişim Sermayesi" başlığı altında, finansal kurumlar tarafından tüketicilerine sunulan standart ve bildik finansman ürünlerinin yanı sıra çağın ruhuna ve dünyamızın tecrübe ettiği ekonomik sürçeler nedeniyle ortaya çıkan finansman yöntemleri üzerinde durulacaktır. 
Bu finansman yöntemleri diğerlerinden farklılaşan yönleri ile incelenecek, hedef kitlesi, kullandırım yöntemleri ve özellikle de Türkiye’de uygulanabilirlik ve erişilebilirlik açısından değerlendirilecektir.

Standart yatırım ürünlerine rağmen, daha fazla risk alarak daha fazla kazanma amacı ile organize olan sermaye hareketlerine bu rapor sırasında “Girişim Sermayesi” adı verilecektir. Girişim sermayesi, şirketlerin hayat döngüleri içerisinde hedef aldıkları aşamalara göre dört ana başlık altında inceleneceklerdir. Bunlar şunlardır;

*Incubator         

*Angel investor (Melek Yatırımcı)

*Venture capital (Risk Sermayesi)

*Private Equity (PE)

Bu yatırımcılar, düşünsel çıkış noktası itibariyle birbirinden çok farklı olmayıp yaklaşık aynı fikirlerden hareketle yola çıkarak projeye sahip bir şirketin yaşam döngüsü (life cycle) içerisinde farklı aşamaları hedeflediğinden dolayı farklı isimlerle çağırılmaktadır. Tüm bu yatırımcılar ve yatırım fonları, farklı risk görüleri ile farklı kazanımları hedeflerken, vaad ettikleri yatırım tutarı ile de farklılaşmaktadırlar. Erken aşamalardaki şirketler daha küçük yatırım ihtiyacı içerisindeyken, ileri aşamadaki şirketler daha büyük sermaye arayışındırlar. Buna göre en yüksek risk göze alınarak en fazla kazanımı hedefleyen incubator ve angel investor bir firma yada girişimci projesinin daha en başlarındaki düşünce aşamasında ya da yeni kurulmuş yaratıcı bir fikre sahip şirketleri hedefler. Risk Sermayesi, -Venture capital- (VC) ise belirli bir geçmişi olan şirketlerdeki yüksek kazanım fırsatlarını firmaların yaşam döngülerindeki erken aşamalarda bulur. Ama firma kurulmuş ve bir miktar da yol almıştır. Private equity (PE) ise, özel fırsatlar peşinde koşan, yüksek kazanımlar bekleyen, daha büyük fonlara sahip bir finansman modelidir.

Yatırım yapılabilen aşamalar ise;
Çekirdek Sermayesi (Seed Capital)
Fikir aşamasının finansmanı şeklinde özetlenebilir. Bu aşamada girişimci bir fikir geliştirmiş, fakat fikrinin hayata geçmesi için ne teknik ne de ticarileştirilmesi için planlama yapmamıştır. Girişimciye ait projenin akıbeti genellikle bir yıllık süre içerisinde belli olmaktadır. Bu süre zarfında sermayedarın rolü girişimciyi finanse etmektir. En riskli yatırım biçimidir, çünkü projenin uygulanabilirliğinin ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Fakat getirisi ise çok yüksektir.

Başlangıç Finansmanı (Start-Up Capital)
Ar-Ge faaliyetlerinin ikinci aşaması olan geliştirme aşamasında bu finanslama yöntemi kullanılmaktadır. Genellikle kuruluş süreci içinde olan yada kısa bir süreden beri faaliyette olan ancak ürününü ticarileştirememiş firmaların finansmanında kullanılır.

Erken Aşama ve Geçit Finansmanı (Early Stage and Gate Financing)
Bu aşamada firma belli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Pazara sürdüğü malı veya hizmeti mevcut olup, ürünün pazardaki üstünlüğünü sağlayacak bir marka imajı ve önemli bir pazar payı yoktur. İşletme bu aşamada, prototipini geliştirmiş ancak ticari üretimi ve pazarlaması için fona ihtiyaç duymaktadır.

Köprü Finansman (Bridge Financing)
Köprü finansman 6 ay ile 1 yıl içerisinde halka açılmayı ümit eden şirketlere aktarılmaktadır. Eğer şirket hisse senetlerinin arzı için iyi bir yapıdaysa, şirketin halka açılana kadar faaliyetlerine devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanmasında kullanılan bir yöntemdir.

Kuruluşun Kendi Yönetici Kadrosu Tarafından Alınması (Management Buy Out)
Bu finansman türü şirket yönetim kadrosunun işletmeyi elde etmesini mümkün kılmak için sağlanan finansmandır. Günümüzde yenilenen versiyonu ile dünyada en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yatırımlar az risk taşımakta ve kazançlı olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir