Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Hukuku

Gelir Vergisi

Gelir Vergisinin Konusu,gerçek kişilerin gelirleridir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’ inci maddesi geliri. “ Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmaktadır.

Gelirin Unsurları ;
GVK‘ nın 2.maddesinde gelirin unsurlarının neler olduğuna yer verilmiştir, Bunlar ;

1.Ticari kazançlar, (GVK. Md.37)

2.Zirai kazançlar, (GVK. Md.52)

3.Ücretler, (GVK. Md.61)

4.Serbest meslek kazançları, (GVK. Md.65)

5.Gayrimenkul sermaye iratları, (GVK. Md.70)

6.Menkul sermaye iratları, (GVK. Md.75)

7.Diğer kazanç ve iratlar. (GVK. Md.80)

Gelir Vergisinin Mükellefleri :
Mükellef, Vergi Kanun’larına göre kendisine vergi borcu terettüp eden
gerçek veya tüzel kişidir. Gelir Vergisi Kanun’u, gelir vergisi mükelleflerini
tam mükellef ve dar mükellef olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

Tam Mükellefiyet; Tam mükellef sayılan gerçek kişiler, Türkiye içinde
ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden
vergilendirilirler. (GVK. Md.3)

Dar Mükellefiyet; Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece
Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. (GVK.Md.6)

**Gelir Vergisi Tarifesi (2007)**
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesi uyarınca 2007 takvim yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi:

7.500 YTL’ye kadar  % 15

19.000 YTL’nin 7.500 YTL’si için 1.125 YTL, fazlası % 20

43.000 YTL’nin 19.000 YTL’si için 3.425 YTL, fazlası  % 27

43.000 YTL’den fazlasının 43.000 YTL’si için 9.905 YTL, fazlası
% 35 oranında vergilendirilir." 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Ne Zaman Verilir Ve Ödenir ? 
Sadece Basit Usule Tabi Beyan İçin;
15 Şubat’a kadar beyanname verilir.

1. Taksit : Şubat ayı sonuna kadar

2. Taksit : Haziran ayı sonuna kadar

Diğer Hallerdeki Beyan İçin;
15 Mart’a kadar beyanname verilir.

1. Taksit : Mart ayı sonuna kadar

2. Taksit : Temmuz ayı sonuna kadar
ödenir.

Nereye Ödeyebilirim ?
*Bağlı bulunulan vergi dairesine,

*Bağlı bulunulan vergi dairesinin belediye sınırları dışındaki herhangi bir vergi dairesine,

*Vergi tahsiline yetkili banka şubelerine ödenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir