author Image

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Yorum Yap