author Image

Geçici Vergi Beyannamelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanıp Uygulanmadığına Dair Bilgi Verilmesi

Yorum Yap