Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

Galatasaray Uni. İşletme Bölümü

 

İşletme Bölümü`nün temel amacı, Türk, Fransız ve İngiliz diline dayanan eğitim modeliyle uluslararası işletmelere yönetici adayları yetiştirmektir. 

Bölümün eğitime yaklaşımı teori ile uygulamanın bütünleşik olarak ve öğrencilerin aktif katılımıyla sağlanması yönündedir. Bu çerçevede derslerle ilgili kaynakların araç olarak kullanılmasının yanı sıra edinilen bilgilerin işletme yönetiminde uygulanmasına ilişkin vak`a etüdleri, bilgisayar ortamında kullanılan yönetim simülasyonlarıyla araştırmaya yönelik çalışmalar öğretimde önemli bir yer tutmaktadır.

Başarılı öğrencilerin bir yarıyıl süreyle öğrenci değişim programından yararlanarak Fransa`da öğrenim görme olanağı bulunmaktadır.

İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi`nin bünyesinde sürdürülen araştırma faaliyetleri, işletmenin güncel teorik ve uygulamalı konuları üzerinde yapılmaktadır. Ayrıca, uluslararası kongre ve toplantılara sunulacak tebliğlere yönelik olarak araştırmalar da desteklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir